Mạo danh Thanh tra Y tế, mời người mua bán thuốc hậu COVID-19 lên làm việc

Tin Y tế - Ngày đăng : 22:43, 04/07/2022

TPHCM - Một số cá nhân mạo danh Thanh tra viên – Thanh tra Sở Y tế, đề nghị người dân cung cấp thông tin liên quan đến việc buôn bán thuốc hậu COVID-19 và mời đến Sở Y tế để làm việc.

Ngày 4.7, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết đơn vị nhận được thông tin về việc một số cá nhân gọi điện thoại cho người dân, tự xưng là Thanh tra viên – Thanh tra Sở Y tế, đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc buôn bán thuốc hậu COVID-19 và mời đến Sở Y tế để làm việc.

Cụ thể, các số điện thoại gồm số 0979308312 – 0329070612 xưng tên Trần Đức Cường; số 0899193574 – 0932128506 xưng tên Trần Quang Hải; số 0939062328 xưng tên Dũng.

Thanh tra Sở Y tế thông báo tất cả các cá nhân nêu trên đều mạo danh Thanh tra Sở Y tế.

Khi đến làm việc tại các đơn vị, Thanh tra Sở Y tế có Quyết định thanh tra/kiểm tra hoặc Giấy giới thiệu đóng dấu của của Sở Y tế hoặc Thanh tra Sở Y tế và có Giấy mời khi đề nghị cá nhân, tổ chức đến làm việc tại Thanh tra Sở Y tế.

Thanh tra Sở Y tế đề nghị người dân thông báo ngay đến Thanh tra Sở Y tế, số điện thoại 028.3930 9672 – 028.3930 7916 khi phát hiện các trường hợp mạo danh như trên.

Thanh Chân