Tám ngành nghề cấm kinh doanh nhà đầu tư cần tránh

Chuyển động Thị trường - Ngày đăng : 11:47, 04/07/2022

Để việc đầu tư hợp pháp thì các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng cần quan tâm tới ngành nghề kinh doanh bị cấm hiện nay.

Căn cứ theo Điều 6 Luật Đầu tư 2020, các ngành nghề cấm kinh doanh đầu tư gồm:

1. Cấm kinh doanh các chất ma túy

Phụ lục I Luật Đầu tư 2020 quy định rõ 47 loại chất ma túy bị cấm đầu tư kinh doanh, trong đó có:  Acetorphine, Acetyl-alpha- methylfenany, Alphacetylmethadol, Alpha-methylfentanyl, Beta-hydroxyfentanyl, Brolamphetamine, Cần sa và các chế phẩm từ cần sa, Heroine, Methcathinone….

Có đến 8 ngành nghề pháp luật cấm kinh doanh, nhà đầu tư cần nắm rõ. Ảnh: LĐO

2. Cấm đầu tư kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật

Theo Phụ Lục II Luật Đầu tư 2020, các loại hợp chất và khoáng vật bị cấm đầu tư kinh doanh bao gồm 8 loại hóa chất độc như: Các chất khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh, hơi cay Nitơ, Saxitoxin, Ricin; 4 loại tiền chất gồm các hợp chất Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluoride, các hợp chất O-Alkyl, Chlorosarin, hlorosoma và Khoáng vật Amiang màu thuộc nhóm Amphibol…

3. Cấm kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên.

4. Cấm kinh doanh mại dâm.

5. Cấm mua, bán người hoặc mua, bán mô, bộ phận cơ thể người.

6. Cấm đầu tư kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên cơ thể con người.

7. Cấm kinh doanh pháo nổ.

8. Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Theo đó, Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với cá nhân, từ 120 triệu đồng đến 160 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Ngoài ra, còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm kể trên.

(Theo Lao Động)