Volvo Polestar 2 BST Edition 270 sẽ được sản xuất giới hạn

Xa lộ - Ngày đăng : 17:30, 29/06/2022

Polestar sẽ sản xuất một số lượng có hạn mẫu Polestar 2 "Beast" và chiếc xe sẽ được bán ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc.

Sơn Phạm