Infographic: Rác ở Hà Nội được xử lý thế nào?

MULTIMEDIA - Ngày đăng : 11:06, 28/06/2022

Bình quân mỗi ngày Hà Nội phát sinh khoảng 7.000 tấn rác thải sinh hoạt, chủ yếu được xử lý theo phương pháp chôn lấp gây ô nhiễm môi trường do mùi hôi, nước rỉ rác.
Infographic: Rác ở Hà Nội được xử lý thế nào? - 1