Quốc hội yêu cầu môn Lịch sử có cả phần bắt buộc và lựa chọn

Xã hội - Ngày đăng : 14:37, 27/06/2022

Nghiên cứu thiết kế môn Sử ở bậc THPT gồm cả phần bắt buộc và lựa chọn, một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả cao giáo dục truyền thống, phát triển nhân cách học sinh.

Đó là một trong những nội dung của Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, Quốc hội yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại học; triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền về triển khai Chương trình này; đổi mới căn bản và toàn diện phương pháp dạy và học, đặc biệt môn học Lịch sử. Đồng thời, nghiên cứu ý kiến cử tri, Nhân dân và đại biểu Quốc hội, thiết kế môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục cấp Trung học phổ thông, bao  gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống và phát triển nhân cách cho học sinh; kiểm soát chặt chẽ việc biên soạn và xuất bản sách giáo khoa.

Bên cạnh đó, bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá khi sửa đổi Luật Giá; trước mắt, Chính phủ chỉ đạo các Bộ liên quan có biện pháp hạ giá thành sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc trợ giá sách giáo khoa đối với học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định; nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về tài liệu tham khảo, tránh lãng phí.

(Nguồn: Vietnamnet)