Tổng cục trưởng đường bộ không đồng ý "tách tổng cục": Bộ Nội vụ nói gì?

Xã hội - Ngày đăng : 12:06, 20/06/2022

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) cho rằng đối chiếu với quy định của Chính phủ thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải có một tiêu chí chưa đáp ứng đầy đủ.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nội vụ sáng 20/6, báo chí đặt vấn đề thắc mắc xung quanh dự thảo đề án tổ chức lại Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ và Cục Đường bộ cao tốc; đặc biệt mới đây Tổng cục trưởng Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ cho biết, các bộ ngành đã bám sát quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo trong vấn đề sắp xếp theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm cấp trung gian.

Tổng cục trưởng đường bộ không đồng ý tách tổng cục: Bộ Nội vụ nói gì? - 1

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) trả lời tại cuộc họp báo sáng 20/6 (Ảnh: Thanh Tuấn).

"Tổng cục nào sau đánh giá cho thấy cần tổ chức lại để giảm cấp trung gian thì các bộ ngành đều đã xây dựng phương án, sau đó Bộ Nội vụ có ý kiến và tổng hợp để báo cáo Ban Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ" - ông Nam nói và cho biết hiện nay Bộ Giao thông vận tải vẫn đang trong quá trình xây dựng phương án, chưa có ý kiến chính thức gửi Bộ Nội vụ để báo cáo Ban chỉ đạo.

Theo ông Nam, có 3 tiêu chí thành lập Tổng cục được quy định rất rõ trong Nghị định 101/2020 của Chính phủ.

Đối chiếu vào đó thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam có một tiêu chí chưa đáp ứng đầy đủ liên quan đến việc được giao ngành lĩnh vực tập trung, không phân cấp cho địa phương.

Ông Nam cho biết, đường quốc lộ, đường cao tốc là huyết mạch giao thông, có sự quan tâm quản lý tập trung tương đối đồng bộ và thống nhất trên cả nước. Nhưng bên cạnh đó còn có hệ thống tỉnh lộ và huyện lộ đang được Chính phủ tính tới đẩy mạnh phân cấp cho địa phương tham gia quản lý, bảo trì, giải phóng mặt bằng, đầu tư...

"Khi tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam thì có ý kiến băn khoăn liệu về việc có chồng chéo hay không? Xét về mặt đối tượng, dưới góc độ nghiên cứu của chúng tôi thì không có sự chồng chéo. Trong đường bộ có đường cao tốc, nhưng đường cao tốc đang được xác định là tuyến đường huyết mạch, kết nối các trục tăng trưởng, tạo ra động lực tăng trưởng mới nên cần có phương thức quản lý tập trung thống nhất.

Phương thức quản lý đường cao tốc hiện nay khác đường bộ. Đường cao tốc được xây dựng mới, thu hút nguồn lực nên cần có quản lý riêng, tập trung hơn. Vì vậy phải xem phương án như thế nào cho thống nhất, hợp lý" - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế nói.

Tổng cục trưởng đường bộ không đồng ý tách tổng cục: Bộ Nội vụ nói gì? - 2

Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tách thành 2 Cục (Ảnh: VOV).

Ông Vũ Hải Nam giả sử Tổng cục Đường bộ Việt Nam được tách thành 2 Cục thì sẽ phải phân công rõ đầu mối, đảm bảo chính sách được thực hiện thống nhất, hợp lý nhất trong quản lý, vừa tinh gọn vừa hiệu quả.

Về việc này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: "Tinh thần là phải sắp xếp lại hết, không thể linh hoạt được với Tổng cục và tương đương, đối với Vụ cũng vậy, cấp Phòng cũng vậy. Sau khi sắp xếp sẽ giảm rất nhiều về cục, vụ, phòng".

Thế Kha