Quy định mua thẻ bảo hiểm y tế tại nơi tạm trú

Pháp luật - Ngày đăng : 07:42, 18/06/2022

Bà Phương Nga hỏi: Tôi ở thị xã Tam Điệp (Ninh Bình), nay tôi muốn mua bảo hiểm y tế ở TP. Hà Nội có được không?

Công ty Luật TNHH YoMe trả lời - Khoản 2 Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định về nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình như sau:

Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3 , 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Như vậy, bà có thể tham gia bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình theo nhóm được hướng dẫn ở trên. Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế là bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

Nếu bà đăng ký tạm trú tại xã, phường nơi bạn đang sống tại TP. Hà Nội thì có thể tham gia bảo hiểm y tế tại xã, phường đó.

Minh Hương