Cách mua bảo hiểm y tế cho người già không có lương hưu

Pháp luật - Ngày đăng : 20:51, 14/06/2022

Chị Huyền Mai hỏi: Mẹ tôi ngoài 60 tuổi, bà không có lương hưu. Vậy tôi cần làm gì để mua thẻ bảo hiểm y tế cho mẹ?

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời - Khoản 5 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:

Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Điểm a mục 1 Công văn số 777/BHXH-BT về việc hướng dẫn một số nội dung về thu bảo hiểm y tế quy định như sau:

Đối với hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế quy định tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC đã có người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng 100% mức đóng, nếu sau ngày 1.1.2015 tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thì thực hiện cho cá nhân người đó hoặc theo hộ gia đình;

Những người còn lại trong hộ gia đình chưa tham gia bảo hiểm y tế, khi tham gia bảo hiểm y tế thì bắt buộc thực hiện theo hộ gia đình. Từ ngày 1.1.2016 trở đi, toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Như vậy, bạn có thể xem xét mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cho mẹ bạn theo quy định nêu trên.

Minh Hương