Đại biểu Quốc hội nhất trí có cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Xã hội - Ngày đăng : 19:58, 10/06/2022

Chiều 10/6, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.
ĐBQH nhất trí có cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, đa số các ý kiến nhất trí ban hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa để thể chế hóa nghị quyết của Đảng, tạo thêm nguồn lực và điều kiện phát triển tỉnh Khánh Hòa thành một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Có ý kiến đề nghị tổng kết, đánh giá các chính sách đang thí điểm trước khi ban hành Nghị quyết và tập trung vào 3 nội dung: Tài chính, ngân sách, đầu tư và phân cấp, phân quyền mạnh hơn. Có ý kiến đề nghị không ban hành thêm nghị quyết để đảm bảo công bằng, thống nhất với các địa phương khác mà tập trung cho cơ chế phát triển vùng miền. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị có cơ chế cho các đơn vị tương tự như Phú Quốc và Vân Đồn. Nhiều ý kiến đồng tình áp dụng các nhóm chính sách cho Khánh Hòa như Chính phủ trình, nhưng với từng chính sách đều có ý kiến tham gia thêm.

Về phát triển Khu vực kinh tế Vân Phong, có ý kiến đề nghị làm rõ khu vực nhà đầu tư nước ngoài cần được đầu tư; quy định thêm các nguyên tắc, tiêu chí về ngành nghề, vốn để được hưởng ưu đãi; quy định chặt chẽ về nguyên tắc xác định nghĩa vụ của nhà đầu tư chiến lược, chế tài xử lý khi nhà đầu tư chiến lược không thực hiện cam kết. Nhưng có một số ý kiến đề nghị cần có cơ chế hấp dẫn hơn để thu hút đầu tư, đồng thời quy định trách nhiệm về bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Về phát triển nuôi trồng thủy sản, có ý kiến đề nghị quy định chặt chẽ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và chế tài xử lý vi phạm, bổ sung quy định về điều kiện, quy mô công nghệ được áp dụng và cân nhắc việc mở rộng nội hàm, phạm vi, đối tượng của việc thành lập Quỹ hỗ trợ nghề cá Khánh Hòa và cũng có thể đặt tên là Quỹ Phát triển kinh tế biển Khánh Hòa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đã được ghi âm, ghi chép đầy đủ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Ủy ban Tài chính, Ngân sách và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội trường, các ý kiến thảo luận tại tổ để xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa trình Quốc hội xem xét thông qua.

Hải Liên

  • Tham khảo thêm

    Quốc hội sẽ nghiên cứu ban hành cơ chế đặc thù vùng, có tính liên kết, lan toả cao hơn

    Quốc hội sẽ nghiên cứu ban hành cơ chế đặc thù vùng, có tính liên kết, lan toả cao hơn