Buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc

Xã hội - Ngày đăng : 20:36, 06/06/2022

Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ KH&CN, bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc do có sai phạm nghiêm trọng liên quan vụ Việt Á.

Ngày 6/6, Thủ tướng ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN).

Ông Tạc nhận hình thức kỷ luật buộc thôi việc do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và đã bị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật Đảng.

Quyết định buộc thôi việc đối với Thứ trưởng Bộ KH&CN có hiệu lực kể từ ngày ký.

Buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc - 1

Ông Phạm Công Tạc

Ngày 4/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021 gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Phạm Công Tạc, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng ông Phạm Công Tạc.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 15, UBKT Trung ương đã quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Phạm Công Tạc (quê Nam Định) từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng KH&CN nội bộ, Văn phòng Bộ KH&CN; Phó Chánh Văn phòng Bộ KH&CN; Chánh Văn phòng Bộ KH&CN.

Tháng 8/2014, ông Phạm Công Tạc được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ KH&CN.

Minh Tuệ

Minh Tuệ