Mercedes-Benz GLC thế hệ mới ra mắt: Sẽ là "hàng hot" khi về Việt Nam

Xa lộ - Ngày đăng : 07:15, 03/06/2022

Mặc dù có một bản cập nhật lớn về công nghệ và tính năng, những thay đổi bên ngoài của GLC mang tính chất một sự tiến hóa hơn là một cuộc cách mạng.

Sơn Phạm