Hậu Giang: Chi gần 3 tỉ phụ cấp cho nhân viên y tế chống dịch

Tin Y tế - Ngày đăng : 10:00, 02/06/2022

Hậu Giang - UBND tỉnh vừa ký Công văn số 754/UBND-NCTH về việc bổ sung kinh phí, phụ cấp chống dịch COVID-19 cho nhân viên y tế.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương và bổ sung kinh phí trực và tiền ăn phòng chống dịch bệnh COVID-19 (đợt 2 năm 2021 và tháng 01.2022) cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, với tổng số tiền 2.655.580.000 đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh.

Cụ thể từng đơn vị: Bệnh viện đa khoa tỉnh 310.450.000 đồng; Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy 326.450.000 đồng; Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A  474.490.000 đồng; Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy là 1.544.190.000 đồng.

 
Nhân viên Y tế Hậu Giang chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giao Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xác định đúng đối tượng thụ hưởng, định mức và thực hiện thanh quyết toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định hiện hành. Giao Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

HỒ THẢO