INFOGRAPHICS: Chủ động phòng bệnh tay chân miệng

MULTIMEDIA - Ngày đăng : 19:49, 01/06/2022

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp nhằm phòng bệnh tay chân miệng.

THANH PHƯỢNG (Tổng hợp)