Lý do 2 lô hàng kiều bào viện trợ chống dịch, 6 tháng chưa được thông quan

Tài chính ngân hàng - Ngày đăng : 22:27, 26/05/2022

Tổng cục Hải quan thông tin về 2 lô hàng khẩu trang chống dịch do kiều bào ở Hồng Kông và doanh nghiệp ở Đức viện trợ cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng cục Hải quan cho biết thực tế, tại thời điểm hiện tại, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc chưa có Giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế.

Ảnh minh họa

Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Lô hàng gồm 29 kiện hàng (386kg) khẩu trang của Ủy ban mặt trận tổ quốc về Nội Bài ngày 20/11/2021.

Ngày 10/12/2021 UBMTTQ gửi công văn số 3369/MTTW-BTT tới Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hà Nội, Chi cục HQ Nội Bài về việc tạo điều kiện, phối hợp tiếp nhận khẩu trang VIỆN TRỢ phòng chống Covid 19.

Ngày 16/12/2021 Chi cục HQNB có công văn số 2758/HQNB phúc đáp UBMTTQ hướng dẫn làm thủ tục hải quan, theo đó có đề nghị UBTUMTTQ cung cấp quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền và không cần giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế của Bộ Y tế và phải nộp 01 bản chính văn bản xác nhận viện trợ của Bộ Tài chính.

Ngày 16/12/2021 Chi cục HQ Nội Bài gửi báo cáo Cục HQHN về lô hàng khẩu trng viện trợ của UBMTTQ 

Ngày 03/3/2022, Cục Quản lý nợ - Bộ Tài Chính có công văn số  446/QLN-QLVT gửi UBMTTQ (phúc đáp công văn số 3420/MTTW-BTT ngày 23/12/2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc) hướng dẫn thủ tục xác nhận viện trợ, theo đó việc tiếp nhận lô hàng trên được thực hiện căn cứ quy định tại Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 thì lô hàng nêu trên không thuộc đối tượng làm thủ tục xác nhận viện trợ, đồng thời thông báo đến thời điểm ký cv trả lời thì UBMTTQ không cung cấp được các hồ sơ theo quy định để làm thủ tục xác nhận viện trợ.

Tính đến nay 25/5/2022 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chưa đến Chi cục Hải quan Nội bài để làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng trên. 

Tại Chi cục Hải quan CKSB Tân Sơn Nhất, lô hàng khẩu trang gồm 599 kiện = 5.011kg, Chi cục đã liên hệ với UBTWMTTQ thì được biết do vướng mắc chưa làm thủ tục được đối với lô hàng khẩu trang ở Chi cục HQSBQT Nội Bài tương tự nên đến thời điểm ngày 25/5/2022 cũng chưa đến làm thủ tục cho lô hàng khẩu trang này ở Chi cục HQSBQT Tân Sơn Nhất.

Nói về vướng mắc, Tổng cục Hải quan cho biết: Căn cứ báo cáo của các đơn vị Hải quan địa phương và căn cứ quy định pháp luật hiện hành thì việc 02  lô hàng khẩu trang chưa thông quan là do phía Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc chưa đến làm thủ tục do chưa xuất trình/nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan. Cụ thể chưa có Quyết định tiếp nhận viện trợ của Bộ Y tế và Tờ khai xác nhận viện trợ có xác nhận của cơ quan Tài chính  (tại thời điêm hàng về Việt Nam).

Sau khi nhận được phản ánh của Đại biểu Quốc hội về việc trên, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Chi cục HQCK Nội Bài và Chi cục HQCK Tân Sơn Nhất liên hệ với Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc để giảm chi phí lưu kho cho 02 lô hàng trên, theo đó trước mắt cơ quan Hải quan đồng ý để Ủy ban đăng ký tờ khai và đưa hàng về bảo quản, nộp bổ sung chứng từ còn thiếu trong thời hạn 30 ngày.

Tại Chi cục Hải quan CKSB Tân Sơn Nhất: lúc 9h30 ngày 26/5/2022, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc đã đến liên hệ Chi cục làm thủ tục hải quan và hiện đang khai tờ khai hải quan giấy để đưa hàng về bảo quản do chưa có hồ sơ hải quan theo quy định.

Tại Chi cục Hải quan CKSB Nội Bài: Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc hẹn 12h trưa ngày 26/5/2022 đến làm thủ tục nhập khẩu lô hàng khẩu trang.

Để thông quan hàng hóa theo đúng pháp luật, Tổng cục Hải quan đề nghị Ủy ban liên hệ cơ quan có thẩm quyền (Bộ Y tế) bổ sung chứng từ còn thiếu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ.

Lương Bằng