Đà Nẵng 100% cơ sở giáo dục (đến cấp mầm non) phải có nhân viên y tế

Tin Y tế - Ngày đăng : 12:50, 19/05/2022

Đà Nẵng - UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố, qua đó nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non, học sinh.
Đà Nẵng 100% cơ sở giáo dục (đến cấp mầm non) phải có  nhân viên y tế
Đà Nẵng sắp xếp lại y tế trường học. Ảnh minh hoạ: TT

Kế hoạch đặt mục tiêu: 100% chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố thực hiện rà soát, sắp xếp lại hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục, xây dựng cơ chế quản lý và phương thức hoạt động y tế trường học phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương.

100% cơ sở giáo dục có nhân viên phụ trách công tác y tế trường học (nhân viên chuyên trách hoặc phân công nhân viên kiêm nhiệm theo dõi công tác y tế trường học) hoặc kí hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế ở địa phương.

100% trung tâm y tế quận, huyện, trạm y tế xã, phường phân công cán bộ phụ trách công tác y tế trường học.

100% chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố có quy chế phối hợp giữa ngành Y tế và ngành Giáo dục về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở; 100% cơ sở giáo dục và trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố có cơ chế phối hợp về công tác y tế trường học.

100% cán bộ phụ trách công tác y tế trường học Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức quản lí về y tế trường học.

100% nhân viên y tế trường học trong các cơ sở giáo dục và y tế cơ sở được bồi dưỡng về công tác y tế trường học dành cho từng đối tượng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

Đà Nẵng phấn đấu 95% cơ sở giáo dục được bảo đảm điều kiện làm việc tối thiểu cho công tác y tế trường học: phòng làm việc, giường, trang thiết bị, dụng cụ sơ cấp cứu thông thường, thuốc thiết yếu và nguồn kinh phí trích lại từ bảo hiểm y tế dành cho chăm sóc sức ban đầu đối với học sinh.

100% cơ sở giáo dục công lập được bố trí nguồn kinh phí hoạt động y tế trường học từ ngân sách dành cho sự nghiệp giáo dục, y tế hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, UBND TP.Đà Nẵng đề ra một số nhiệm vụ chính bao gồm: rà soát các chính sách có liên quan đến công tác y tế trường học trên địa bàn thành phố, tham mưu bổ sung các chính sách theo thẩm quyền được phân cấp quản lí; rà soát, sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế tại các cơ sở giáo dục…

Bên cạnh đó, UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn lồng ghép việc thực hiện Chương trình này với việc thực hiện Đề án bảo đảm dinh dưỡng hợp lí và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018 - 2025; Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025...

THUỲ TRANG