Quảng Ngãi: Kiểm soát, chống thất thu thuế trong chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản

Kinh doanh - Ngày đăng : 10:50, 12/05/2022

Ngày 12/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, địa phương đã có công văn về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, để đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các nội dung yêu cầu của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi còn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương triển khai thực hiện dự án điều tra khảo sát, điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 5 năm (2020- 2024) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2058/UBND-KTTH ngày 05/5/2022.

quangngai.jpg
Thời gian gần đây, hoạt động mua bán, chuyển nhượng bất động sản tại Quảng Ngãi nhộn nhịp trở lại

Đối với trường hợp hồ sơ chuyển nhượng bất động sản nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông thì Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rõ vị trí, đường phố, cách xác định và áp dụng cụ thể giá của từng loại bất động sản (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của UBND tỉnh) để tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm kịp thời cung cấp cơ sở dữ liệu mà người nộp thuế đã kê khai thuế trong trường hợp có phát sinh biến động về giá cao hơn giá UBND tỉnh đã ban hành (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) cho các cơ quan liên quan để làm cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh cập nhật, ban hành kịp thời Bảng giá đất mới, cũng như hệ số điều chỉnh theo quy định pháp luật về đất đai.

quangngai2.jpg
Tuy nhiên có  tình trạng  kê khai giá giao dịch bất động sản trong hợp đồng thấp hơn nhiều so với giá trị giao dịch thực tế,

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện tình trạng một số cá nhân, doanh nghiệp tiến hành kê khai giá giao dịch bất động sản trong hợp đồng thấp hơn nhiều so với giá trị giao dịch thực tế, người mua và người bán thỏa thuận và lập song song hai loại hợp đồng, điều này khiến ngân sách thất thu một khoản rất lớn.

Võ Hà