Chỉ 5% người thấy điểm bất thường ở bức ảnh này trong 10 giây, còn bạn?

Giáo dục - Ngày đăng : 06:45, 03/05/2022

Với khả năng tập trung và chú ý vào tiểu tiết, bạn sẽ tìm ra được đáp án của câu đố này.

Bức tranh dưới đây có một điểm bất thường. Bạn có biết là điểm nào không? 

Chỉ 5% người thấy điểm bất thường ở bức ảnh này trong 10 giây, còn bạn? - 1
Bảo Chi(Nguồn: brightside.me)

Bảo Chi(Nguồn: brightside.me)