Hải Dương: Cưỡng chế GPMB khu dân cư phía Bắc thị trấn Thanh Hà sau hơn 4 năm chậm tiến độ

Kinh doanh - Ngày đăng : 07:09, 27/04/2022

Ngày 26/4, UBND huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất đối với 11 hộ gia đình ở xã Cẩm Chế để xây dựng khu dân cư phía Bắc thị trấn Thanh Hà (giai đoạn 1). Đến nay dự án đã chậm tiến độ hơn 4 năm, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án xây dựng khu dân cư phía Bắc thị trấn Thanh Hà (giai đoạn 1) thực hiện thu hồi hơn 28.600m2 đất, được triển khai năm 2018.

Đây là dự án tạo nguồn đầu tư cho các công trình trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 của huyện Thanh Hà. Đến nay, dự án đã bị chậm tiến độ hơn 4 năm, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Còn 11 hộ gia đình không bàn giao mặt bằng và có nhiều lượt ý kiến về mức giá đến bù nên dự án chưa được thực hiện.

Để thực hiện dự án, từ ngày 16/4/2018, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm kê đất đai, tài sản, cây cối, hoa màu đối với 92/92 hộ gia đình, cá nhân (89 hộ có đất và 3 hộ có tài sản).

Qua đó, UBND huyện Thanh Hà đã ra quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thành 6 đợt, diện tích 28.606m2 nằm trong ranh giới thu hồi và 1.790m2 đất còn lại của các hộ gia đình không đủ điều kiện canh tác đề nghị thu hồi hết, với số tiền đền bù phê duyệt là trên 16 tỷ đồng. Đến nay, đã có 81 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng số tiền là trên 11,7 tỷ đồng; còn lại 11 hộ chưa nhận tiền đền bù với tổng số tiền là trên 4,3 tỷ đồng, tương ứng với diện tích 5.432 m2.

Tháng 1/2021, huyện Thanh Hà đã tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ dân và tổ chức tuyên truyền, giải thích, vận động nhiều lần. Lãnh đạo huyện đã đối thoại trực tiếp với người dân. Tuy nhiên, các ý kiến, kiến nghị của các hộ đều nằm ngoài chế độ, chính sách nên cơ quan chức năng không thể thực hiện.

hd(1).jpg
Hiện công tác cưỡng chế, thu hồi đất đã được hoàn thành, các cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để bàn giao đất cho nhà đầu tư

Theo bà Hoàng Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thanh Hà, UBND huyện đã thực hiện quy trình, trình tự thu hồi đất bảo đảm đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền ký quyết định cũng như hình thức quyết định thu hồi đất. Huyện cũng đã xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với người dân có đất bị thu hồi theo đúng Luật Đất đai và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ TN&MT về xác định giá bồi thường khi thu hồi đất; Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Được biết, trước đó UBND huyện Thanh Hà cũng đã nhiều lần tổ chức đối thoại với 11 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất tại dự án khu dân cư phía bắc thị trấn Thanh Hà.

Tại buổi đối thoại, các hộ dân không chấp hành nhận tiền bồi thường chủ yếu kiến nghị Nhà nước giao đất có thu tiền hoặc mua đất tại vị trí thu hồi với hộ có công trình xây dựng trên đất; giá đền bù hỗ trợ thấp; đề nghị hỗ trợ tiền do trước đấy đã tiến hành san lấp các thùng, vũng lập thành vườn như hiện nay...

Đại diện Ban cưỡng chế đã giải thích, làm rõ các ý kiến của người dân. Các ý kiến, kiến nghị trên của các hộ gia đình đều nằm ngoài chế độ, chính sách nên các cơ quan chức năng không thể thực hiện được.

Do các hộ không nhận tiền bồi thường, sáng ngày 26/4, cơ quan chức năng đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất.

Hiện công tác cưỡng chế, thu hồi đất đã được hoàn thành, các cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để bàn giao đất cho nhà đầu tư… Sau khi hoàn thành cưỡng chế, huyện đã bàn giao mặt bằng cho Công ty TNHH Hải Hà (Thanh Hà) thi công.

Dự án xây dựng khu dân cư phía Bắc thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà do UBND huyện Thanh Hà làm chủ đầu tư, được chia làm 2 giai đoạn. Dự án được Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt chủ trương đầu tư công trình tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 04/7/2016, UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 trong đó có phân kỳ đầu tư dự án: Giai đoạn 1 từ Quý III/2017 đến Quý IV/2018. Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016, Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 và UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho huyện Thanh Hà.

Dự án dự án thu hồi đất của 89 hộ gia đình, cá nhân và đất do UBND xã Cẩm Chế quản lý, với diện tích thu hồi 28.606 m2; trong đó, đất trồng cây lâu năm của các hộ gia đình, cá nhân là 27.386 m2; đất giao thông do UBND xã Cẩm Chế quản lý là 1.062 m2; đất thủy lợi do UBND xã Cẩm Chế quản lý là 158 m2.

Phạm Duy