Sẽ triển khai phần mềm quản lý xăng dầu ngay từ ngày 20/5/2022

Kinh doanh - Ngày đăng : 14:10, 26/04/2022

Bộ Công Thương và Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai hệ thống phần mềm quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu trong tháng 5/2022.

Theo đó Bộ Công Thương và Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia là hệ thống quan trọng đối với việc quản lý, điều hành và nắm bắt thông tin thị trường xăng dầu.

Đồng thời, đây cũng là công cụ quan trọng thể hiện sự công khai, minh bạch, tạo niềm tin trong công tác quản lý điều hành của Nhà nước với doanh nghiệp. Đây cũng là quan điểm đã được thống nhất tại buổi làm việc trước đó giữa hai Bộ (ngày 29/3/2022).

Bộ Công Thương cho biết thêm vì đây là hệ thống cơ sở dữ liệu quan trọng với nhiều thông tin dữ liệu quản lý mặt hàng xăng dầu, cũng như thông tin kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, phải đảm bảo các yêu cầu về tính khách quan của dữ liệu, bao gồm: chống chối bỏ, không thay đổi được về dữ liệu, bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin; kết nối toàn hệ thống.

Việc triển khai phần mềm nhằm có cơ sở pháp lý đầy đủ trong việc yêu cầu doanh nghiệp báo cáo online song song với văn bản giấy. Tiến tới quản lý các doanh nghiệp xăng dầu thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu, thực hiện giám sát online đối với các đối tượng quản lý của cơ quan Nhà nước.

Với hệ thống đo lường online, cơ quan quản lý có thể phân tích, đánh giá, phát hiện sớm sai sót, cảnh báo sớm đối với những sai sót của doanh nghiệp, Bộ Công Thương và Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết thêm.

Bộ Công Thương cho hay sẽ kiên quyết triển khai phần mềm quản lý xăng dầu từ ngày 20/5/2022, thực hiện quản lý song trùng cả hai hệ thống, tức là các doanh nghiệp xăng dầu báo cáo dữ liệu online trên hệ thống phần mềm song song với việc vẫn gửi văn bản giấy về Bộ.

Vào thời điểm 20/5, những doanh nghiệp nào đã sẵn sàng về mặt công nghệ thì triển khai ngay việc báo cáo online. Ba tháng sau đó, tất cả các doanh nghiệp phân phối và bán lẻ đều thực hiện việc báo cáo online trên hệ thống phần mềm quản lý xăng dầu của Bộ.

Hiện nay trên cả nước có 36 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, khoảng 330 doanh nghiệp phân phối xăng dầu và gần 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

THANH PHƯỢNG (Tổng hợp)