Điện thoại, linh kiện chiếm tỷ trọng xuất, nhập khẩu ngày càng lớn

Kinh doanh - Ngày đăng : 15:42, 18/04/2022

Theo đánh giá của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gây ảnh hưởng mạnh đến tăng trưởng chung của cả nước.

Hoạt động xuất khẩu

Tháng 12/2021, xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam ước đạt trên 5,61 tỷ USD, tăng 4,97% so với tháng trước, còn so với tháng 12/2020 tăng 21,87%. Tính đến hết năm 2021, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước đạt 57,53 tỷ USD, tăng 12,41% so với năm 2020 và chiếm trên 17,11% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Trong tháng 12/2021, xuất khẩu điện thoại và linh kiện của khối doanh nghiệp FDI đạt trên 5,37 tỷ USD, tăng 0,75% so với tháng trước, so với tháng 12/2020 tăng 20,34%, chiếm 95,76% tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này của cả nước trong tháng.

Lũy kế năm 2021, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của khối doanh nghiệp FDI đạt trên 56,93 tỷ USD, tăng 13,81% so với năm 2020 và chiếm 98,96% tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước.

Cũng trong tháng 12/2021, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính của điện thoại Việt Nam với kim ngạch đạt 1,61 tỷ USD, giảm 6,29% so với tháng trước. Thị trường Hoa Kỳ đạt trên 955,4 triệu USD, tăng 10,45%. Đứng thứ 3 là EU đạt 787,45 triệu USD, giảm 0,23% so với tháng 11/2021.

Tính đến hết năm 2021, các thị trường chính xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam gồm có: Hoa Kỳ, Khối EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, UAE. Tỷ trọng xuất khẩu sang 5 thị trường chính này đã chiếm tới trên 70,54% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.

Nếu như năm 2010, xuất khẩu điện thoại và linh kiện mới chỉ chiếm 3,2% tổng kim ngạch xuất khẩu thì đến năm 2015 chiếm 18,7% và luôn duy trì mức trên dưới 20% từ đó đến nay (năm 2016 chiếm 19,5%, năm 2017 chiếm 21,2%; năm 2018 chiếm 20,3%; năm 2019 chiếm 19,4% và năm 2020 chiếm 18,1%).

Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện từ năm 2010 mới chỉ đạt 2,3 tỷ USD. Nhưng đến 2015, giá trị xuất khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 30,2 tỷ USD, tăng 1304%, là mức tăng trưởng cực kì ấn tượng sau 5 năm. Từ 2015 đến 2016, giá trị xuất khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 34,5 tỷ USD, tăng 14,2% .

Năm 2017, giá trị xuất khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 45,6 tỷ USD, tăng 32,1%. Năm 2019, giá trị xuất khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 51,4 tỷ USD, tăng 3,8%. Năm 2020, giá trị xuất khẩu điện thoại và linh kiện tăng 51,2%.

Hoạt động nhập khẩu

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 12/2021, nhập khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước ước đạt trên 2,27 tỷ USD, giảm 2,79% so với tháng trước và tăng 9,4% so với tháng 12/2020.

Tính đến hết năm 2021, nhập khẩu điện thoại của cả nước đạt 21,43 tỷ USD, tăng 28,77% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 6,45% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Tháng 12/2021, nhập khẩu điện thoại và linh kiện của khối doanh nghiệp FDI đạt trên 2,13 tỷ USD, giảm 1,93% so với tháng trước và tăng 8,46% so với tháng 12/2020 và chiếm 93,68% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Lũy kế năm 2021, kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện của khối doanh nghiệp FDI đạt 20,29 tỷ USD, tăng 31,12% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 94,67% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong tháng 12/2021, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc đạt trên 1,17 tỷ USD, giảm 5,6% so với tháng trước, so với tháng 12/2020 giảm 0,02%, chiếm 51,72% kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện.

Nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt trên 979,6 triệu USD, tăng 1,52% so với tháng trước, so với tháng 12/2020 tăng 25,33% và chiếm tỷ trọng 43,05% kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu từ thị trường Đài Loan (Trung Quốc) đạt trên 37,88 triệu USD, giảm 15,89% so với tháng trước, so với tháng 12/2020 tăng 29,56%, chiếm tỷ trọng 1,66% tổng kim ngạch.

Tính đến hết năm 2021, kim ngạch nhập khẩu từ 2 thị trường là Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn chiếm phần lớn tỷ trọng nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu từ 2 thị trường này chiếm tới 93,15% tổng kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước trong năm 2021.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện dẫn đầu trong 6 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD của Việt Nam là: Điện thoại và linh kiện; điện tử, máy vi tính và linh kiện; dệt may; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; giầy dép; gỗ và sản phẩm gỗ.

Bộ Công Thương

THANH PHƯỢNG (Tổng hợp)