Nhiều đại học ở Hà Nội chưa cho sinh viên trở lại trường

Xã hội - Ngày đăng : 10:10, 14/04/2022

Đại học Thương mại, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục duy trì dạy học online đối với sinh viên toàn trường học một số khóa.

Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trong nửa đầu tháng tư, sinh viên vẫn học theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, ngày 8/4, học viện thông báo cho sinh viên theo học các học phần mở cho các lớp khóa 66 học tập trung từ ngày 18/4.

Sinh viên khóa 66 có thời khóa biểu học các học phần Giáo dục quốc phòng học tập, rèn luyện, ăn, ở tập trung tại khu ký túc xá. Sinh viên các lớp khác tiếp tục học online đến khi có thông báo mới.

Nhiều đại học ở Hà Nội chưa cho sinh viên trở lại trường - 1

Sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội trở lại trường học thực hành, các lớp lý thuyết vẫn tiến hành theo hình thức online. (Ảnh: HAUI)

Theo thông báo Đại học Thương mại đưa ra vào ngày 17/3, sinh viên khóa K55, K56 đại học chính quy, các lớp vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2, các lớp năm 3 chương trình liên kết quốc tế, một số lớp cao học học trực tuyến đến hết học kỳ II năm học 2021-2022.

Với sinh viên khóa chính quy K57, các chương trình liên kết quốc tế năm thứ nhất và thứ 2, một số lớp cao học tại trường, hiệu trưởng giao giảng viên giảng dạy lớp học phần căn cứ tình hình thực tế từng tuần (số giảng viên, sinh viên là F0, F1) chủ động, linh hoạt áp dụng hình thức dạy học phù hợp và thông báo cho sinh viên ít nhất một ngày trước khi giờ học bắt đầu.

Trước đó, ngày 9/2, tức sau Tết Nguyên đán, trường ra thông báo về kế hoạch dạy học tập trung. Theo đó, sinh viên liên kết quốc tế năm 1 và 2; sinh viên đại học chính quy năm nhất (K57), năm 4 (K54); một số lớp cao học khóa 27 đi học trở lại từ ngày 21/2. Việc dạy học trực tiếp đối với sinh viên, học viên còn lại được áp dụng từ ngày 7/3.

Tuy nhiên, đến ngày 24/2, theo tình hình dịch bệnh (số ca mắc Covid-19 trong sinh viên), trường quyết định tạm dừng việc cho sinh viên khóa K55, K56 đại học chính quy, các lớp vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2 trở lại trường từ ngày 7/3.

Ngày 4/4, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội trở lại trường với các học phần thực hành ngay từ trước Tết Nguyên đán. Giảng đường dạy lý thuyết vẫn đóng cửa.

Theo thông báo ngày 23/3, từ ngày 4/4, Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức dạy học trực tiếp đối với tất cả lớp học thuộc đại học khóa 15 và các khóa đăng ký học cùng khóa 15; đại học khóa 16 và đại học liên thông khóa 16 ở Hà Nam; sinh viên cao đẳng các khóa.

Sinh viên đại học khóa 13 và các khóa đăng ký học cùng khóa 13 làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch, học trực tuyến các nội dung lý thuyết. Với nội dung thực hành, sinh viên học theo kế hoạch thông báo của khoa/trung tâm.

Tương tự, sinh viên khóa 16 hoặc học cùng khóa 16 tại Hà Nội học lý thuyết theo hình thức trực tuyến, học thực hành theo kế hoạch của khoa.

Đối với đại học khóa 14 và các khóa đăng ký học cùng khóa 14, từ ngày 4/4 đến 17/4, trường tổ chức dạy học trực tuyến cho tất cả lớp, sinh viên chuyển sang học tập trung từ ngày 18/4.

Tại Đại học Công đoàn Hà Nội, trước Tết Nguyên đán, trường thông báo cho sinh viên chuyển sang học trực tiếp từ ngày 24/2. Tuy nhiên, ngày 21/2, trường cho sinh viên các lớp năm nhất, hai, ba trình độ đại học hệ chính quy tiếp tục học trực tuyến do tình hình dịch Covid-19 ở Hà Nội và các địa phương phức tạp.

Ngoài ra, đến nay, Đại học Kiểm sát Hà Nội vẫn duy trì hình thức dạy học trực tuyến.

(Nguồn: Zing News)

(Nguồn: Zing News)