Alpine A4810 Concept 2035: Siêu xe chạy bằng nhiên liệu hydro của tương lai

Khám phá - Ngày đăng : 16:00, 13/04/2022

Alpine giao nhiệm vụ cho trường thiết kế Ý tạo ra một chiếc xe hiệu suất cao của tương lai. Sau đó, một chiếc xe concept đã được tạo ra bởi 28 sinh viên từ Istituto Europeo di Design (IED) ở Turin.

Thế Đạt