Học phí trường quốc tế ở TP.HCM: Có nơi lên đến hơn 820 triệu đồng/năm

Xã hội - Ngày đăng : 09:47, 06/04/2022

Bậc trung học lớp 10-12 có mức thu cao nhất trong chương trình của các trường quốc tế.
Học phí trường quốc tế ở TP.HCM: Có nơi lên đến hơn 820 triệu đồng/năm - 1

Năm học 2022-2023, trường Quốc tế Mỹ (TAS) thông báo mức thu của lớp 9 và 10 là 606 triệu đồng/năm. Lớp 11 và 12 học phí là 656 triệu đồng/năm. Phí đăng ký ở các lớp này là 55 triệu đồng. (Ảnh: TAS)

Học phí trường quốc tế ở TP.HCM: Có nơi lên đến hơn 820 triệu đồng/năm - 2

Trường Quốc tế Đức (IGS) công bố mức thu năm học 2022-2023 cho bậc trung học phổ thông (lớp 10-12) là 442,5 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, phụ huynh còn phải trả chi phí xe đưa đón học sinh là 38 triệu đồng, phí nhập học 136 triệu đồng và tiền ăn 22 triệu đồng. (Ảnh: IGS)

Học phí trường quốc tế ở TP.HCM: Có nơi lên đến hơn 820 triệu đồng/năm - 3

Năm 2021-2022, bậc phổ thông của trường Quốc tế Singapore (Nam Sài Gòn) có mức thu thanh toán theo năm học (giảm 10%) ở chương trình quốc tế là từ 501 đến 524 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, phụ huynh còn chi trả các khoản phí bắt buộc khác như phí kiểm tra đầu vào (2,9 triệu đồng/học sinh), phí ghi danh (21,5 triệu đồng/học sinh), phí đặt cọc (15 triệu đồng/học sinh) cùng các loại phí khác. (Ảnh: SIS)

Học phí trường quốc tế ở TP.HCM: Có nơi lên đến hơn 820 triệu đồng/năm - 4

Mức học phí năm ngoái của trường Quốc tế Australia (AIS Saigon) là 612 triệu đồng (đối với lớp 10) và 644 triệu đồng/năm (đối với lớp 11). Lớp 12 và 13 (từ 16 đến 19 tuổi) của trường học theo chương trình Tú tài Quốc tế (IBDP) với mức thu là 699 triệu đồng/năm. (Ảnh: AIS)

Học phí trường quốc tế ở TP.HCM: Có nơi lên đến hơn 820 triệu đồng/năm - 5

Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS) chưa công bố học phí năm học 2022-2023 như năm ngoái, mức thu của trường là 716 triệu đồng/năm ở lớp 11 và 12. Học phí của lớp 9 và 10 là 645 triệu đồng/năm. Nếu đóng sớm, học phí cả năm sẽ được giảm 6%. Ngoài ra, phụ huynh còn đóng nhiều chi phí khác. (Ảnh: SSIS)

Học phí trường quốc tế ở TP.HCM: Có nơi lên đến hơn 820 triệu đồng/năm - 6

Tương tự, trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) cũng chưa thông báo mức học phí năm học tới. Trong năm học 2021-2022, mức thu của trường ở lớp 10 là 720,4 triệu đồng/năm. Học phí của lớp 11 và 12 là 821,9 triệu đồng/năm. (Ảnh: ISHCMC)

Học phí trường quốc tế ở TP.HCM: Có nơi lên đến hơn 820 triệu đồng/năm - 7

Trường Quốc tế châu Âu (EIS) cũng chưa công bố học phí năm học 2022-2023, tuy nhiên, năm ngoái, lớp 10 của trường đã đóng học phí là 607 triệu đồng/năm. Lớp 11 và 12 đóng 632 triệu đồng/năm. Chi phí này đã bao gồm các chuyến đi thực tế, hoạt động sau giờ học và văn phòng phẩm của học sinh. (Ảnh: EIS)

(Nguồn: Zing News)

(Nguồn: Zing News)