Rút ngắn quy trình chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy trình thực hiện dự án nhà ở

Kinh doanh - Ngày đăng : 16:53, 28/03/2022

Việc rút ngắn quy trình giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất phi nông nghiệp phải đặt trong tổng thể quy trình thực hiện dự án nhà ở gồm nhiều thủ tục như thủ tục về quy hoạch, về đầu tư, về dự án nhà ở, kinh doanh bất động sản, về tài chính, về đất đai.

Về vấn đề này, cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị rút ngắn quy trình giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất phi nông nghiệp (đất ở) quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

chuyen-muc-dich-su-dung-dat.jpg
Ảnh minh họa

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay, trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó, có chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở được quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau: “Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định”.

Thực tế, triển khai cho thấy, ngoài quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì còn nhiều quy định của pháp luật khác như pháp luật về đầu tư (chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi được chuyển mục đích sử dụng đất), pháp luật về nhà ở (đủ điều kiện lập dự án nhà ở và các thủ tục về lập dự án nhà ở)… Các thủ tục này đều xuất phát từ các Luật Đầu tư, Luật Nhà ở…

Do vậy, việc rút ngắn quy trình phải đặt trong tổng thể quy trình thực hiện dự án nhà ở gồm nhiều thủ tục như thủ tục về quy hoạch, về đầu tư, về dự án nhà ở, kinh doanh bất động sản, về tài chính, về đất đai.

Phạm Oanh