Chính phủ gia hạn thời gian thanh tra mua sắm kit xét nghiệm, vaccine COVID-19

Xã hội - Ngày đăng : 21:57, 23/03/2022

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về việc gia hạn thời gian thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về việc gia hạn thời gian thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hà Nội, TP.HCM và Bộ Y tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng kết quả thanh tra việc mua sắm nêu trên trước ngày 15/5 thay vì trong tháng 3 như chỉ đạo trước đó.

Trước đó, ngày 12/1/2022, tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành thanh tra, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế, TP Hà Nội và TP.HCM.

Chính phủ gia hạn thời gian thanh tra mua sắm kit xét nghiệm, vaccine COVID-19 - 1

Ảnh minh họa

Trong tháng 1, Thanh tra Chính phủ lần lượt công bố các quyết định thanh tra nội dung nêu trên tại Bộ Y tế, Hà Nội và TP.HCM. Sau đó, Phó Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Chính phủ thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội, TP.HCM và Bộ Y tế theo đúng kế hoạch thanh tra năm 2022 được phê duyệt; đồng thời đôn đốc thanh tra các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện thanh tra nội dung này và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trong tháng 3.

Quang Tuyền

Quang Tuyền