Thừa Thiên – Huế: Đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa thủy điện

Thiên nhiên - Môi trường - Ngày đăng : 08:57, 10/03/2022

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương và đơn vị triển khai thực hiện các nội dung nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện, để đảm bảo an toàn cho các công trình thủy điện và nhân dân trong khu vực hạ du các hồ chứa thủy điện.

Theo đó, yêu cầu Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn đập, hồ chứa.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thường xuyên kiểm tra, đánh giá hệ thống camera, phương tiện thông tin liên lạc tại các hồ chứa thủy điện nhằm đảm bảo việc kết nối thông tin liên lạc luôn được thông suốt.

thuy-dien-1.jpg

Thừa Thiên – Huế đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa thủy điện

Các sở, ban ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác thủy điện trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện và tăng cường kiểm tra giám sát công tác vận hành công trình tuân thủ quy định vận hành, phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho đập và vùng hạ du, hồ chứa nước.

Đặc biệt là công tác phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chính quyền địa phương các cấp trong khu vực chịu ảnh hưởng của công trình, trong đó có công tác thông tin về điều tiết lũ, cảnh báo xả lũ tránh để thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh tuân thủ, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của Chủ hồ được quy định tại Điều 3 Quyết định 1606/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông Hương. Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm tại Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện; tổ chức rà soát những khu vực, vị trí có nguy cơ sạt lở, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai của công trình.

Riêng đối với chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện Hương Điền khẩn trương triển khai khắc phục cố sạt lở phía hạ lưu vai trái đập.

Văn Dinh