"Điểm danh" 11 trường hợp vi phạm đất đai ở tỉnh Quảng Nam

Xã hội - Ngày đăng : 10:50, 07/03/2022

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai để thông tin công khai về các doanh nghiệp sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai.

Qua kết quả tổng hợp, rà soát, cơ quan này khẳng định hàng năm UBND tỉnh Quảng Nam đều trực tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Tính từ ngày 1/7/2014 đến ngày hết năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc theo đề nghị của UBND các huyện thị xã, thành phố đối với các đơn vị, tổ chức sử dụng đất. Qua đó phát hiện 62 đơn vị, tổ chức (thống kê chưa đầy đủ) có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã thực hiện thu hồi diện tích đất 13.619.684m2 do vi phạm pháp luật. Ngoài ra có một số đơn vị sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê đất không đúng đối tượng, chuyển mục đích khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép đã bị xử lý và buộc phải thực hiện đúng quy định.

Đến thời điểm ngày 31/12/2021, có 18 đơn vị đã khắc phục các sai phạm có liên quan, hiện nay còn có 11 đơn vị, tổ chức sử dụng đất có vi phạm pháp luật theo quy định tại Nghị định số 43/2014 của Chính phủ: "Dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án chậm tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả kháng".

Điểm danh 11 trường hợp vi phạm đất đai ở tỉnh Quảng Nam - 1

11 đơn vị có vi phạm đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị "điểm danh".

Trong đó, Khu du lịch sinh thái Cù Lao Chàm (thành phố Hội An), Công ty cổ phần Ngọc Hội An, Công ty TNHH Vườn phố Hội An có chung vi phạm là sử dụng đất chậm so với tiến độ đã cam kết.

Xí nghiệp Phước Nhật, Công ty TNHH Thịnh Thuận (huyện Thăng Bình) và Công ty TNHH Thủy Long (Hội An) không đưa đất vào sử dụng,…

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất đăng tải thông tin công khai các trường hợp sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh có vi phạm pháp luật đất đai để các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, công dân biết theo dõi, giám sát.

Đồng thời thường xuyên tổ chức rà soát kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về sử dụng đất của các tổ chức sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn; tổng hợp các trường hợp đã khắc phục xong và các trường hợp đang còn vi phạm, định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai để cập nhật thông tin theo quy định.

Thế Kha