'Hack não' với thử thách tìm số còn thiếu

Xã hội - Ngày đăng : 14:37, 06/03/2022

Bạn cần biết quy luật của các nhóm chữ số trong mỗi hình tròn để có thể đưa ra đáp án.

Tìm số còn thiếu trong dấu chấm hỏi và giải thích lý do.

'Hack não' với thử thách tìm số còn thiếu  - 1
(Nguồn: 7-Second Riddles)

(Nguồn: 7-Second Riddles)