Loạn giá dịch vụ xe cấp cứu: Kiểm soát thế nào để người dân không bị ép giá

Tin Y tế - Ngày đăng : 14:00, 24/02/2022

Hà Nội - Liên quan đến phản ánh loạn giá dịch vụ xe cấp cứu trong thời gian qua, Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Đoàn LS TP.Hà Nội) đã chỉ ra...
Hà Nội - Liên quan đến phản ánh loạn giá dịch vụ xe cấp cứu trong thời gian qua, Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Đoàn LS TP.Hà Nội) đã chỉ ra các vấn đề mà người bệnh phải đối mặt nếu loại giá dịch vụ này không được kiểm soát.

NHÓM PV