Phép tính đơn giản hút 18 triệu lượt xem trên Youtube

Xã hội - Ngày đăng : 20:13, 17/02/2022

Đáp án của phép toán theo bạn là bao nhiêu?
Phép tính đơn giản hút 18 triệu lượt xem trên Youtube - 1

Cách chính xác để giải phép tính này là xác định thứ tự ưu tiên của các ký hiệu toán học (ngoặc đơn, số mũ, phép cộng trừ nhân chia…). Tranh cãi đã xảy ra vì trật tự ưu tiên theo cách diễn giải hiện đại có phần khác với phiên bản quy tắc được áp dụng từ trước năm 1917.

Bạn tính được kết quả là bao nhiêu? Thứ tự ưu tiên của các phép toán nhỏ được xác định như thế nào?

(Nguồn: MindYourDecision)

(Nguồn: MindYourDecision)