Tổng cục Thuế: Xử lý nghiêm nếu không giảm thuế VAT xuống 8%

Tài chính ngân hàng - Ngày đăng : 20:31, 09/02/2022

Tổng cục Thuế cho biết sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chưa xuất hóa đơn VAT áp dụng mức thuế suất thuế VAT từ 10% xuống 8% theo quy định.

Tổng cục Thuế vừa có công điện gửi Cục Thuế các địa phương về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Tổng cục Thuế, hiện vẫn còn một số trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chưa xuất hóa đơn VAT áp dụng mức thuế suất thuế 8% (đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%) theo quy định tại Nghị định 15/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục trưởng cục thuế địa phương chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế đẩy mạnh hơn việc tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; bám sát địa bàn, người nộp thuế để hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Quốc hội, Chính phủ; đặc biệt là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế VAT trên địa bàn để thực hiện đúng quy định về giảm 2% thuế suất thuế VAT trong năm 2022.

Tổng cục Thuế: Xử lý nghiêm nếu không giảm thuế VAT xuống 8%

“Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, Công điện nêu rõ.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập hóa đơn đáp ứng quy định giảm mức thuế suất giá trị gia tăng, trước đó, ngày 27/1,Tổng cục Thuế đã có thông báo về việc nâng cấp giải pháp lập hóa đơn điện tử. Theo đó, với người nộp thuế đang sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1209/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng nâng cấp ứng dụng, bổ sung thêm mức thuế suất 8% (tương tự như mức thuế suất 5%, 10%) để người sử dụng lựa chọn khi lập hóa đơn trực tiếp trên hệ thống của cơ quan thuế. Tiếp nhận dữ liệu hóa đơn áp dụng thuế suất 8% đối với hóa đơn không lập trực tiếp trên hệ thống của cơ quan thuế.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thực hiện nâng cấp giải pháp hóa đơn điện tử để hỗ trợ người nộp thuế (cơ sở kinh doanh) áp dụng lập hoá đơn theo quy định.

Theo Nghị định 15 có hiệu lực từ 1/2 2/22, thuế suất thuế VAT giảm 2% với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%. Việc này giúp người tiêu dùng giảm được chi phí chi tiêu, kích thích tiêu dùng, phục vụ đời sống, qua đó tăng giao dịch trên thị trường.

Gia Hưng