Doanh thu 15.000 tỉ đồng của Novaland trong năm 2021

Bất động sản - Ngày đăng : 17:14, 08/02/2022

Với doanh thu hồi phục về tiệm cận mức kỷ lục xác lập trước đại dịch Covid-19, tính đến cuối năm 2021, Novaland có gần 110.000 tỉ đồng hàng tồn kho và dành cả nghìn tỉ đồng hợp tác đầu tư phát triển dự án.
Novaland đạt doanh thu gần 14.900 tỉ đồng năm 2021

Novaland đạt doanh thu gần 14.900 tỉ đồng năm 2021

CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland – Mã CK: NVL) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2021.

Theo đó, trong quý cuối cùng của năm 2021, Novaland ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 4.590,6 tỉ đồng, cao gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, tập đoàn này báo lãi gộp 2.057,8 tỉ đồng, cao gấp 4,5 lần so với cùng kỳ quý 4/2020.

Tăng trưởng của hoạt động kinh doanh giúp Novaland báo lãi sau thuế 910,4 tỉ đồng, tăng trưởng 49,53%, dù chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế cả năm 2021, Novaland ghi nhận doanh thu thuần ở mức 14.902,7 tỉ đồng, cao gấp 2,9 lần so với năm 2020 và xấp xỉ mức doanh thu kỷ lục được tập đoàn này thiết lập vào năm 2018. Trừ đi chi phí, Novaland báo lãi sau thuế hợp nhất năm 2021 ở mức 3.460,3 tỉ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 3.230,2 tỉ đồng.

Doanh thu 15.000 tỉ đồng của Novaland trong năm 2021 ảnh 1
Doanh thu của Novaland trong năm 2021 tiệm cận ngưỡng kỷ lục thiết lập vào năm 2018

Trên bảng cân đối, tính đến ngày 31/12/2021, quy mô tổng tài sản của NVL đạt 201.519,7 tỉ đồng, tăng 39,4% so với đầu năm.

Trong đó, số dư hàng tồn kho được tập đoàn này ghi nhận lên tới 109.767,1 tỉ đồng, chiếm 54,4% tổng tài sản và tăng 26,3% so với đầu năm 2021. Phần lớn là các khoản chi phí tiền sử dụng đất, chi phí tư vấn thiết kế, chi phí xây dựng và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến các bất động sản để bán đang xây dựng.

Từ nửa sau của năm 2021, khoản phải thu khác của Novaland liên quan đến các hoạt động M&A và đầu tư phát triển dự án có xu hướng tăng nhanh. Tại ngày 31/12/2021, số dư khoản mục này lên tới 48.765,9 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi so với cuối năm 2020.

Trong đó, khoản đặt cọc mua cổ phần, nhận chuyển nhượng vốn góp tăng 2,3 lần, lên mức 6.270,3 tỉ đồng. Khoản phải thu dài hạn liên quan tới phát triển và hợp tác đầu tư dự án đạt 29.765,1 tỉ đồng, tăng 73% so với cuối năm ngoái, chủ yếu là số dư với bên thứ ba.

Về phía nguồn vốn, tại thời điểm cuối năm ngoái, nợ phải trả của Novaland đạt 160.341 tỉ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn đạt 60.518,3 tỉ đồng, tăng 23,7% so với cuối năm 2020. Cùng với đó, quy mô vốn chủ sở hữu của Novaland tăng mạnh lên mức 41.178,6 tỉ đồng, chủ yếu do việc tăng mạnh quy mô vốn điều lệ trong năm 2021./.

Nguyễn Ánh