Đề nghị xem xét kỷ luật 2 Giám đốc Sở ở Thái Nguyên

Xã hội - Ngày đăng : 20:26, 28/01/2022

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên vừa nhận được đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với Giám đốc Sở TN&MT và Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Thái Nguyên vừa có thông cáo báo chí kết luận một số nội dung tại kỳ họp thứ 13, trong đó có đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Đức Khánh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, và ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy, Phó bí thư, Bí thư Đảng ủy, một số cấp ủy viên, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên trong các nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020, UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên nhận thấy Đảng ủy, Phó bí thư, Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên chưa làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để cán bộ, đảng viên thực hiện chưa đúng quy định của Nhà nước trong việc tham mưu lập, thẩm định, trình quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng vào một số dự án đầu tư xây dựng. Những vi phạm nêu trên đã làm ảnh hưởng xấu đến tổ chức Đảng.

Đề nghị xem xét kỷ luật 2 Giám đốc Sở ở Thái Nguyên - 1

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên bị UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xem xét thi hành kỷ luật (Ảnh: Cổng TTĐT Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên).

Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả vi phạm và căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên xem xét thi hành kỷ luật khiển trách các cá nhân, gồm: ông Ma Đình Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên; ông Lại Xuân Thanh, Trưởng phòng Quản lý quy hoạch kiến trúc; ông Nông văn Hợp, Bí thư Chi bộ 1, Trưởng phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng; ông Nguyễn Huy Quang, Trưởng phòng Quản lý vật liệu xây dựng.

UBKT Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xem xét thi hành kỷ luật ông Hoàng Đức Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng.

Cũng tại kỳ họp thứ 13, UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy, Phó bí thư, Bí thư Đảng ủy, một số cấp ủy viên, đảng viên thuộc Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020.

Cơ quan này nhận thấy, Đảng ủy Sở, Phó bí thư, Bí thư Đảng ủy Sở TN&MT Thái Nguyên chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát để một số đảng viên trong đó có cấp ủy viên vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Những vi phạm nêu trên đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng.

Vì vậy, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách các cá nhân, gồm: bà Nguyễn Thị Dung, nguyên Bí thư Chi Bộ, Trưởng phòng Tài chính đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng; ông Lê Quang Đức, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản lý Đất đai; ông Nguyễn Hữu Hanh, Bí thư Chi bộ Nước khoáng sản, Trưởng phòng Khoáng sản; ông Nguyễn văn Trọng, Phó trưởng phòng Quản lý đất đai; ông Đàm Anh, chuyên viên Phòng Đất đai.

Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng đề nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên.

Nguyễn Trường