Khi nào phải làm thủ tục công nhận bằng liên kết với nước ngoài?

Tư vấn luật - Ngày đăng : 09:02, 12/01/2022

Ông Nguyễn Đình Hiển (Hà Nội) học thạc sĩ quản trị kinh doanh do trường đại học tại Việt Nam liên kết với trường đại học tại Đài Loan tổ chức ở Việt Nam và đã được trường đại học tại Đài Loan cấp bằng tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh, trường đại học tại Việt Nam cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học thạc sĩ.
Ông Hiển được biết giữa Việt Nam và Đài Loan đã ký kết Hiệp định công nhận lẫn nhau về văn bằng chứng chỉ đào tạo đại học. Ông hỏi, trường hợp của ông có phải gửi hồ sơ đến Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét công nhận bằng thạc sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Điều 5 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam đã quy định về việc miễn thủ tục công nhận văn bằng.

Theo đó, nếu văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của hiệp định, thỏa thuận về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố và đáp ứng các yêu cầu sau thì không phải làm thủ tục công nhận văn bằng:

"a) Tên văn bằng phù hợp với quy định về văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam;

b) Thời gian đào tạo và điều kiện tuyển sinh phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Đào tạo theo hình thức trực tiếp hoặc đào tạo theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến mà thời lượng giảng dạy trực tuyến không quá 30% tổng thời lượng của chương trình".

Tuy nhiên, việc miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng không bao gồm việc xác thực văn bằng; cơ quan, tổ chức hoặc người sử dụng lao động chịu trách nhiệm xác thực văn bằng trong trường hợp cần thiết.

Chinhphu.vn