8 thủ tục hành chính của Bộ Y tế thí điểm trên Cơ chế một cửa quốc gia

Cuộc sống số - Ngày đăng : 22:23, 07/01/2022

Có thêm 8 thủ tục hành chính của Bộ Y tế được triển khai thí điểm trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo Tổng cục Hải quan, 6 thủ tục của Bộ Y tế được triển khai thí điểm thông qua Cơ chế một cửa quốc gia gồm: Cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền nhập khẩu miễn thử lâm sàng hoặc miễn một số giai đoạn thử thuốc trên lâm sàng; Đề nghị tái xuất thuốc cổ truyền bị thu hồi; Cho phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc có hạn dùng còn lại tại thời điểm thông quan ngắn hơn quy định; Cấp phép xuất khẩu dược liệu thuộc danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu phải kiểm soát; Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế; Cấp giấy chứng nhận y tế đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

Thời gian thí điểm từ 20/12/2021 đến hết 20/1/2022. 6 thủ tục hành chính nêu trên sẽ được triển khai chính thức trên Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 21/1/2022.

8 thủ tục hành chính của Bộ Y tế thí điểm trên Cơ chế một cửa quốc gia
Cơ chế một cửa quốc gia tiếp nhận 4,7 triệu hồ sơ. (Ảnh minh họa: Internet)

Ngoài ra, 2 thủ tục được triển khai thí điểm từ 27/12/2021 - 27/1/2022 là Cấp nhanh số lưu hành đối với trang thiết bị y tế; Tiếp tục cho lưu hành trang thiết bị y tế trong trường hợp chủ sở hữu trang thiết bị y tế không tiếp tục sản xuất hoặc phá sản, giải thể. Từ 28/1/2022, 2 thủ tục này được áp dụng chính thức trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Phía Tổng cục Hải quan cho biết đã đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với các thủ tục hành chính nêu trên tại Hệ thống xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập Hệ thống xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với những thủ tục hành chính này khi làm thủ tục hải quan. Không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các số lưu hành được cấp theo 8 thủ tục nếu các số đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Để thực hiện kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, thời gian qua, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với Tổng cục Hải quan triển khai các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo Kế hoạch, Bộ Y tế phải triển khai 56 thủ tục hành chính. Tính đến 30/6/2021, Bộ Y tế đã thực hiện được 41 thủ tục, còn 15 thủ tục chưa tiến hành. Đến ngày 28/1, sau khi các thủ tục hành chính được triển khai chính thức, Bộ Y tế sẽ hoàn thành kế hoạch.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan - cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, tính đến ngày 15/12/2021, đã có 235 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia. 

Hệ thống cũng tiếp nhận trên 4,7 triệu hồ sơ của hơn 51,5 nghìn doanh nghiệp tham gia. Nếu tính cả 8 thủ tục hành chính được Bộ Y tế triển khai nêu trên sẽ nâng số thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia lên 243.

Duy Vũ