Hà Giang chỉ còn 3 đơn vị cấp xã thuộc vùng vàng

Tin Y tế - Ngày đăng : 17:35, 04/01/2022

Hà Giang- Tỉnh Hà Giang chỉ còn 3 địa phương nằm trong vùng nguy cơ trung bình (vùng vàng). Toàn bộ các đơn vị hành chính còn lại đều là vùng xanh.

Ngày 4.1, UBND tỉnh Hà Giang ban hành văn bản số 07/QĐ- UBND về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với cấp xã chỉ còn 3 địa phương thuộc vùng vàng gồm phường Nguyễn Trãi (TP Hà Giang), thị trấn Việt Quang (Bắc Quang), xã Tùng Vài (Quản Bạ). 190 đơn vị cấp xã còn lại thuộc vùng nguy cơ thấp (vùng xanh).

Đối với cấp huyện, toàn bộ 11 huyện, thành phố của Hà Giang đều là vùng xanh. Xét tổng thế, tỉnh Hà Giang thuộc vùng xanh.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở ban ngành căn cứ vào phân loại cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả.

Anh Minh