Độc đáo tục... 'đấu võ' chào mừng năm mới của người Peru

MULTIMEDIA - Ngày đăng : 11:52, 02/01/2022

Trong lễ hội mừng năm mới Takanakuy ở Chumbivilcas (Peru), mọi người đều có quyền tham dự những cuộc "đấu võ" với ý nghĩa giải quyết hiềm khích của năm cũ, hướng tới năm mới hòa bình, vui vẻ.