Bộ GTVT làm đầu mối thực hiện hơn 700km cao tốc Bắc - Nam

Giao thông - Ngày đăng : 22:57, 28/12/2021

Chính phủ đề xuất Bộ GTVT là đầu mối tổ chức thực hiện 12 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 dài 729km.

Bộ GTVT cho biết, Chính phủ vừa tiếp tục gửi lại tờ trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Đây là tờ trình lần thứ 4 về dự án kể từ tháng 9/2021 tới nay.

Điểm mới tại tờ trình lần này, thay vì đề xuất giao địa phương có đủ năng lực, kinh nghiệm về quản lý đầu tư xây dựng công trình và có văn bản đề xuất được thực hiện đầu tư dự án thành phần thuộc địa giới hành chính của địa phương đó, Chính phủ đề xuất Bộ GTVT là đầu mối tổ chức thực hiện dự án, trừ các dự án trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội có đề xuất riêng.

Căn cứ vào quy hoạch được phê duyệt và các dự án giao thông đang triển khai, phạm vi đầu tư dự án được đề xuất gồm các đoạn: Hà Tĩnh - Quảng Trị (267km), Quảng Ngãi - Nha Trang (353km) và Cần Thơ - Cà Mau (109km). Tổng chiều dài khoảng 729km đi qua 12 tỉnh, thành.

Bộ GTVT làm đầu mối thực hiện hơn 700km cao tốc Bắc - Nam
12 dự án cao tốc Bắc Nam dự kiến hoàn thành năm 2025

Về quy mô tuyến, Chính phủ cho biết, theo quy hoạch, tuyến cao tốc sẽ có quy mô cơ bản 6 làn xe, khu vực cửa ngõ các trung tâm kinh tế - chính trị lớn quy mô 8 - 10 làn xe, đoạn Cần Thơ - Cà Mau quy mô 4 làn xe.

Nhưng trong bối cảnh nguồn lực nhà nước còn khó khăn, để phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn, đảm bảo hiệu quả đầu tư, Chính phủ kiến nghị đầu tư phân kỳ mặt cắt ngang quy mô 4 làn xe (bền rộng nền đường 17m).

Công tác GPMB sẽ tiến hành một lần các dự án theo quy mô 6 làn xe, các dự án thành phần trên đoạn Cần Thơ - Cà Mau theo quy mô 4 làn xe như quy hoạch đã được phê duyệt.

Về hình thức đầu tư, Chính phủ vẫn giữ nguyên đề xuất đầu tư toàn bộ 12 dự án thành phần dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 theo hình thức đầu tư công. Sau khi hoàn thành sẽ nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn nhà nước.

Tổng mức đầu tư dự án thành phần khoảng 146.990 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng và thiết bị khoảng hơn 95.800 tỷ đồng, chi phí GPMB, tái định cư khoảng hơn 19.000 tỷ đồng.

“Trên cơ sở tiến độ triển khai, giai đoạn 2021 - 2025 cần bố trí khoảng 119.666 tỷ đồng (khoảng 81,4% tổng mức đầu tư), phần còn lại hơn 27.300 tỷ đồng chuyển tiếp bố trí giai đoạn 2026 - 2030.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 đã được Quốc hội thông qua, dự kiến bố trí cho dự án khoảng hơn 47.100 tỷ đồng. Số vốn cần bổ sung khoảng gần 72.500 tỷ  kiến nghị cân đối từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho các dự án có tác dụng lan tỏa, liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...

Chính phủ cũng đặt ra lộ trình thực hiện dự án gồm: chuẩn bị dự án năm 2021 - 2022; thiết kế kỹ thuật, dự toán và giải phóng mặt bằng tái định cư năm 2022 - 2023; khởi công năm 2023 và cơ bản hoàn thành năm 2025.

Với tiến độ trên, trường hợp không phát sinh các tình huống phức tạp, đến cuối năm 2025 có thể thông xe kỹ thuật toàn bộ các dự án thành phần và đưa vào khai thác một số đoạn tuyến.

Vũ Điệp