Kiếm tiền 'khủng' từ Google, Facebook, các cá nhân nộp thuế nhiều tỷ đồng

Tài chính ngân hàng - Ngày đăng : 11:24, 25/12/2021

Cục Thuế TP Hà Nội đã đưa vào quản lý 465 cá nhân có doanh thu phát sinh từ Google, Facebook với số thuế đã nộp năm 2021 là 56 tỉ đồng.

Ngày 24-12, báo cáo tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2021, ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội, cho biết tổng thu ngân sách trên địa bàn do cục thuế quản lý năm 2021 ước đạt 237.179 tỉ đồng, tăng 9,3% so với dự toán pháp lệnh.

Theo ông Mai Sơn, trong năm 2021, Cục Thuế TP Hà Nội đã chú trọng nắm bắt những phương thức sản xuất kinh doanh mới, đặc biệt là các hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số để có những đề xuất về chính sách và phương pháp quản lý hiệu quả, qua đó mở rộng nguồn thu, chống xói mòn cơ sở thuế.

Kiếm tiền khủng từ Google, Facebook, các cá nhân nộp thuế nhiều tỉ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan thuế đã quản lý, thu thuế từ các cá nhân viết phần mềm, ứng dụng cho Google, Apple Store...

Cục Thuế TP Hà Nội cũng đã thu được những kết quả khả quan từ các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh tế số trong năm 2021 với số thu khoảng 14.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 6% tổng thu và 10% thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Mai Sơn cho biết Cục Thuế TP Hà Nội đã nhận diện 5 nhóm kinh doanh thương mại điện tử để triển khai các biện pháp quản lý thuế trong năm 2021 và thời gian tới.

Nhóm thứ nhất là nhóm có thu thập từ các tổ chức nước ngoài như Google, Facebook ,…Đến nay, Cục Thuế TP Hà Nội đã đưa vào quản lý 465 cá nhân có doanh thu phát sinh từ Google, Facebook với số thuế đã nộp năm 2021 là 56 tỉ đồng. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục triển khai rà soát 503 người nộp thuế có doanh thu 498 tỉ đồng với dự kiến số thu 35 tỉ đồng.

Đối với nhóm kinh doanh bán hàng online, cơ quan thuế Hà Nội đang quản lý dữ liệu của 32.085 địa chỉ bán hàng online qua thu thập thông tin từ trung gian vận chuyển, trong đó 3.388 cơ sở có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm. Cục Thuế đã rà soát đưa vào quản lý 1.332 người nộp thuế với số nộp 12 tỉ đồng. Theo ông Mai Sơn, cơ quan thuế đang tiếp tục triển khai rà soát 2.056 cơ sở bán hàng online còn lại.

Nhóm tiếp theo là kinh doanh cho thuê nhà trực tuyến qua ứng dụng. Lãnh đạo Cục Thuế TP Hà Nội cho biết cơ quan thuế đang quản lý dữ liệu của 756 chủ cơ sở với 2.307 địa chỉ cho thuê nhà qua ứng dụng thu thập từ trung gian cho thuê nhà, trong đó có 49 chủ cơ sở có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, doanh thu ước tính 10 tỉ đồng, dự kiến số thu 1 tỉ đồng.

Đối với nhóm tổ chức, cá nhân chi trả thanh toán cho các dịch vụ điện tử của đơn vị nhà thầu nước ngoài, ngành thuế Hà Nội đã thu thập và quản lý dữ liệu phát sinh chi trả cho các nhà thầu nước ngoài của 1.447 cá nhân, tổ chức với số tiền chi trả khoảng 46 tỉ đồng, dự kiến số thuế phải nộp là 4,6 tỉ đồng.

Nhóm cuối cùng là doanh nghiệp điều hành sàn giao dịch thương mại điện tử như Sendo, Lazada, Shoppe...,điều hành các ứng dụng (App) trung gian thanh toán, App trung gian vận chuyển. Cục Thuế TP Hà Nội đã hoàn thành thanh kiểm tra tại 6 doanh nghiệp, với tổng số tiền truy thu, phạt 1,9 tỉ đồng; giảm lỗ 66 tỉ đồng.

Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội Mai Sơn khẳng định, năm 2022 ngành thuế sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ, đánh giá kỹ lưỡng đối với hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh dựa trên nền tảng số để có những đề xuất xây dựng chính sách phù hợp về tỷ lệ thu, về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời, cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đối với hoạt động này.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý ước đạt 1.294.000 tỉ đồng, bằng 115,9% dự toán (tương ứng vượt 177.300 tỉ đồng). Ứớc tính trong năm 2021, đã có gần 140.000 đơn đề nghị gia hạn nộp thuế, trong đó có 120.021 doanh nghiệp, tổ chức và 19.487 hộ, cá nhân kinh doanh. Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là khoảng 92.900 tỉ đồng.

Ngoài việc triển khai chính sách gia hạn về thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan thuế đã miễn giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng với tổng số tiền khoảng 3.500 tỉ đồng.

Giảm thuế theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP khoảng 19.700 tỉ đồng. Trong đó, đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, tổng số thuế phát sinh năm 2021 dự kiến giảm khoảng 2.200 tỉ đồng.

Đối với thuế giá trị gia tăng từ 1-11-2021 sẽ thực hiện giảm 30% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số dịch vụ, theo đó, số thuế giá trị gia tăng phát sinh của kỳ tính thuế tháng 11 sẽ kê khai và nộp thuế trong tháng 12-2021, dự kiến giảm thu trong tháng 12 là khoảng 1.650 tỉ đồng.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh, ước tính số thuế được miễn đến hết tháng 12 khoảng 6.698 tỉ đồng, số thuế đã nộp sẽ được trừ trong năm 2022. Cơ quan thuế đã gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định số 104/2021/NĐ-CP với tổng số tiền khoảng 4.000 tỉ đồng.