Có thể sử dụng 2 số chứng minh nhân dân cùng lúc không?

Tư vấn luật - Ngày đăng : 12:00, 23/12/2021

Luật sư trả lời câu hỏi bạn đọc về việc có đến 2 số chứng minh nhân dân do chuyển nơi cư trú.

Ông Quang Phượng hỏi: Tôi có 2 chứng minh nhân dân do chuyển nơi cư trú. Tôi muốn xin xác nhận cả 2 số chứng minh nhân dân là của một người do cấp đổi có được không? Tôi có thể sử dụng 2 chứng minh nhân dân này cùng một lúc không?

Luật sư Hoàng Quỳnh - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 4 Mục I Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) của Bộ Công an số 04/1999/TT-BCA(C13) hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ về Chứng minh nhân dân quy định về số và thời hạn sử dụng của chứng minh nhân dân như sau:

Chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng 15 năm. Mỗi công dân Việt Nam chỉ được cấp một chứng minh nhân dân và có một số chứng minh nhân dân riêng.

Nếu có sự thay đổi hoặc bị mất chứng minh nhân dân thì được làm thủ tục đổi, cấp lại một giấy chứng minh nhân dân khác nhưng số ghi trên chứng minh nhân dân vẫn giữ đúng theo số ghi trên chứng minh nhân dân đã cấp.

Như vậy, khi thực hiện thủ tục đổi chứng minh nhân dân, bạn phải nộp lại chứng minh nhân dân cũ cho cơ quan có thẩm quyền. Bạn không thể sử dụng 2 chứng minh nhân dân cùng một lúc.

Minh Hương