71% doanh nghiệp tại 6 địa phương đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Cuộc sống số - Ngày đăng : 21:30, 21/12/2021

Theo Tổng cục Thuế, sau 1 tháng triển khai, đã có hơn 263.000 doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, chiếm 71% tổng số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của 6 tỉnh, thành đầu tiên áp dụng trên toàn quốc.

71% doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày 21/11, Bộ Tài chính đã chính thức triển khai hệ thống hóa đơn điện tử. Theo lộ trình, giai đoạn 1 sẽ áp dụng với 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ. Đây là 6 địa phương có số lượng người nộp thuế chiếm 60% so với toàn quốc và tổng số hóa đơn phát hành trong một năm chiếm khoảng 70%.

Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử Tổng cục Thuế và 6 Cục Thuế đã tiếp nhận và xử lý thành công 9.748 lượt yêu cầu hỗ trợ qua các kênh: hotline, email, web, kênh 479 hỗ trợ người nộp thuế, chatbot, Zalo …

71% doanh nghiệp tại 6 địa phương đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
Trung tâm điều hành tiếp nhận, xử lý các yêu cầu hóa đơn điện tử. (Ảnh: Tổng cục Thuế)

Tổng cục Thuế cũng xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về hóa đơn điện tử dựa trên công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để hỗ trợ người nộp thuế.

Số liệu từ Tổng cục Thuế cho thấy tính đến 21/12/2021, số doanh nghiệp nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử là 263.182, chiếm 71% tổng số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của 6 tỉnh, thành phố đáp ứng sử dụng hóa đơn điện tử. Tổng số hóa đơn có mã đã nhận của 6 Cục Thuế là: 1.707.871, trong đó đã cấp mã 1.702.069, không đủ điều kiện cấp mã: 5.802.

Số hóa đơn không mã gửi đầy đủ nội dung tính đến 16h ngày 20/12/2021 của 6 Cục Thuế đạt 77.820 hóa đơn.

Trong 6 tỉnh, thành phố, Cục Thuế Quảng Ninh có tỷ trọng số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đạt cao nhất, đạt 98% tổng số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của tỉnh đáp ứng sử dụng hóa đơn điện tử.

Cục Thuế Hà Nội với số lượng người nộp thuế đông trong cả nước nhưng tỷ lệ số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cũng đạt 90% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của tỉnh đáp ứng sử dụng hóa đơn điện tử.

Mở rộng kết nối với các tổ chức trung gian để triển khai hóa đơn điện tử 

Nhằm chuẩn bị triển khai cho giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố còn lại từ tháng 4/2022, Tổng cục Thuế cho biết sẽ đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế chính sách, quy trình nghiệp vụ hóa đơn điện tử, trọng tâm là rà soát những ý kiến, nội dung phát sinh trong giai đoạn 1 để đề xuất ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Cơ quan thuế các cấp cũng mở rộng việc tập huấn, tuyên truyền sử dụng hóa đơn điện tử đến tất cả người nộp thuế trên toàn quốc. Đặc biệt, đẩy mạnh phối hợp giữa cơ quan Thuế và các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử; xây dựng hạ tầng kỹ thuật (máy chủ, đường truyền,...) đảm bảo việc triển khai mở rộng hệ thống quản lý hóa đơn điện tử cho các Cục Thuế còn lại trong tháng 4/2022 và đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế từ ngày 1/7 năm tới trên toàn quốc.

Cơ quan thuế cũng mở rộng kết nối với các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử gồm tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu, tổ chức cung cấp giải pháp. Thông báo, tổ chức các đợt tiếp nhận, đánh giá hồ sơ, kiểm tra, kết nối và kết hợp với các tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu đáp ứng và tổ chức cung cấp giải pháp đáp ứng theo quy định. Đồng thời, kết nối với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, phối hợp với 125 doanh nghiệp lớn (xăng dầu, bảo hiểm,...) để kiểm tra, kết nối giữa hệ thống giải pháp hóa đơn của doanh nghiệp và hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan Thuế.

Duy Vũ