Trường hợp đổi từ CMND sang CCCD gắn chíp không bị đổi số

Tư vấn luật - Ngày đăng : 11:22, 21/12/2021

Ông Quốc Trường hỏi: Tôi dự định sắp tới sẽ đổi từ chứng minh nhân dân (CMND) sang căn cước công dân gắn chíp (CCCD). Vậy có trường hợp nào đổi từ CMND sang CCCD gắn chíp không bị đổi số theo quy định mới không?

Luật sư Vũ Thuỳ Trang - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 2 Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014 quy định về số thẻ Căn cước công dân như sau:

2. Số thẻ căn cước công dân là số định danh cá nhân.

Điều 13 Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân quy định về cấu trúc số định danh cá nhân như sau:

Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.

Điều 1 Nghị định 03/VBHN-BCA về chứng minh nhân dân quy định về chứng minh nhân dân như sau:

Chứng minh nhân dân quy định tại Nghị định này là một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan Công an có thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định, nhằm bảo đảm thuận tiện việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong đi lại và thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Khoản 1 Điều 4 Thông tư 27/2012/TT-BCA quy định về mẫu chứng minh nhân dân (Hết hiệu lực 29.12.2013, chưa có văn bản thay thế, chỉ có giá trị tham khảo) quy định về số của chứng minh nhân dân như sau:

1. Số chứng minh nhân dân gồm 12 chữ số tự nhiên, do Bộ Công an cấp và quản lý thống nhất trên toàn quốc. Trường hợp đổi, cấp lại chứng minh nhân dân thì số ghi trên chứng minh nhân dân được đổi, cấp lại vẫn giữ đúng theo số ghi trên chứng minh nhân dân đã cấp lần đầu.

Như vậy, nếu bạn sử dụng chứng minh nhân dân loại 12 số thì khi đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chíp sẽ không bị đổi số.

Minh Hương