Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13?

Tư vấn luật - Ngày đăng : 14:00, 09/12/2021

Gần đến Tết, người lao động chúng tôi rất mong tiền lương, thưởng. Xin hỏi, doanh nghiệp có bặt buộc phải trả tiền lương tháng 13 cho người lao động không?

Bạn đọc có email lamtuongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Văn Phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Pháp luật lao động hiện hành không có khái niệm lương tháng thứ 13. Do đó, tiền lương tháng 13 không phải là khoản tiền mà người sử dụng lao động bắt buộc phải trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận theo quy định của pháp luật.  

Tuy nhiên, nếu tiền lương tháng 13 được đưa vào thỏa ước lao động tập thể hay quy chế trả lương của doanh nghiệp, thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì doanh nghiệp sẽ phải trả cho người lao động theo thỏa ước hay quy chế hay hợp đồng lao động đó.

Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về thưởng như sau:

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Do đó, có thể hiểu lương tháng 13 và thưởng là khoản tiền khác nhau. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn thưởng Tết cho người lao động bằng tên gọi lương tháng 13.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

nam dương