Hà Nội hỗ trợ 450 triệu đồng cho 25 lãnh đạo, cán bộ phường nghỉ việc

Xã hội - Ngày đăng : 18:26, 08/12/2021

HĐND TP Hà Nội đã thống nhất 12 mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền, trong đó, dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ cho 25 lãnh đạo, công chức phường nghỉ việc do thí điểm chính quyền đô thị là 450 triệu đồng.

Đây là một trong 12 nội dung chi đặc thù được 100% đại biểu có mặt tán thành tại Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, diễn ra vào chiều 8/12.

Theo đó, HĐND TP đã thông qua mức chi chế độ hỗ trợ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và công chức phường nghỉ công tác do thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố.

Hà Nội hỗ trợ 450 triệu đồng cho 25 lãnh đạo, cán bộ phường nghỉ việc - 1

Hà Nội dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ cho 25 lãnh đạo, công chức phường nghỉ việc do thí điểm chính quyền đô thị là 450 triệu đồng (Ảnh tư liệu).

Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ cho 25 Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, công chức phường trên địa bàn thành phố nghỉ công tác do thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị là 450 triệu đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách quận, thị xã.

Về quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn, Hà Nội sẽ hỗ trợ cho chức danh Đội trưởng Đội dân phòng là 30% lương tối thiểu vùng (gần 1,2 triệu đồng với 24 quận, huyện, thị xã có mức lương tối thiểu vùng I; khoảng 1,3 triệu đồng đối với 6 huyện có mức lương tối thiểu vùng II); đội phó Đội dân phòng là 25% lương tối thiểu vùng (gần 1 triệu đồng với 24 quận, huyện, thị xã có mức lương tối thiểu vùng I) và hơn 1,1 triệu đồng đối với 6 huyện có mức lương tối thiểu vùng II).

Cũng trong chiều nay, HĐND thành phố cũng đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND thành phố quy định thu phí, lệ phí; Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách của thành phố Hà Nội…

Nguyễn Trường