Thành phố Bắc Kạn lên phương án xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh

Cuộc sống số - Ngày đăng : 08:43, 29/11/2021

Theo dự kiến, năm 2023, Thành phố Bắc Kạn sẽ xây dựng một trung tâm điều hành thông minh IOC điều hành tập trung theo quy trình thu thập thông tin, xử lý thông tin, dự báo tình huống và thực thi hành động một cách nhanh chóng nhất.

Thành phố Bắc Kạn vừa tổ chức họp triển khai phương án xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Theo tin từ cổng thông tin thành phố, dự kiến, đến năm 2023, Bắc Kạn sẽ xây dựng một trung tâm điều hành thông minh IOC kết nối toàn diện; xử lý sự cố khẩn cấp và điều hành tập trung theo quy trình thu thập thông tin, xử lý thông tin, dự báo tình huống và thực thi hành động một cách nhanh chóng nhất…Các phương án xây dựng trung tâm này đã được UBND thành phố đưa ra dựa trên tư vấn, hỗ trợ của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

Thành phố Bắc Kạn lên phương án xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh
Toàn cảnh cuộc họp họp triển khai phương án xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Ảnh: Backan.gov.vn

Hiện tại, thành phố đã có một số phần mềm và camera giám sát an ninh, giám sát giao thông; phần mềm phản ánh hiện trường, y tế, giáo dục; hội nghị truyền hình trực tuyến; Wifi công cộng, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm quản lý văn bản…

Thành phố dự kiến đầu tư xây dựng một phòng trung tâm điều hành; hệ thống màn hình, thiết bị tường lửa, hệ thống máy tính; bàn ghế làm việc và một số trang thiết bị liên quan khác.

Trong giai đoạn này, thành phố đang nghiên cứu, xem xét đầu tư xây dựng một số hợp phần, trong đó có cơ sở chất phục vụ cho hiển thị, phần lõi điều hành, phần mềm phản ánh hiện trường; giáo dục, y tế, một cửa điện tử, dữ liệu bảo hiểm, bản đồ địa chỉ bưu chính. Để tăng hợp phần giai đoạn tiếp theo, thành phố tiếp tục bố trí nguồn lực để điều hành dữ liệu số, quy hoạch quản lý đầu tư, đất đai, thổ nhưỡng, quy hoạch sử dụng đất.

D.V