Mức lương hưu hằng tháng đối với lao động nữ đủ tuổi nghỉ hưu năm 2022

Pháp luật - Ngày đăng : 17:49, 27/11/2021

Bà Nguyễn Hằng hỏi: Năm 2022 tôi sẽ đủ tuổi nghỉ hưu, đóng 30 năm bảo hiểm xã hội. Vậy mức lương hưu hằng tháng đối với lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu được quy định như thế nào?

Về việc này, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ.

Do đó, sang đến năm 2022, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ có sự thay đổi như sau:

Lao động nữ: Từ đủ 55 tuổi 8 tháng (tăng 4 tháng so với năm 2021).

Mức hưởng lương hưu năm 2022

Căn cứ Điều 56 và Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức hưởng lương hưu của người lao động được tính như sau:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu năm 2022 được xác định như sau:

* Lao động nữ: Đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội: Tính 45%.

- Sau đó: Cứ thêm mỗi năm tính thêm 2%.

- Tỷ lệ tối đa là 75%.

Cách tính tỷ lệ này năm 2022 không có sự thay đổi so với năm 2021 nên mức hưởng lương hưu năm 2022 của lao động nữ vẫn được tính như năm 2021.

Như vậy, trường hợp bạn đọc nghỉ hưu từ ngày 1.1.2018 trở đi, tỷ lệ hưởng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Minh Hương