Tải ngay kẻo lỡ: 34 ứng dụng miễn phí tạm thời và 79 ứng dụng đang giảm giá

Công nghệ - Ngày đăng : 11:28, 23/11/2021

Mời bạn tải ngay những ứng dụng Android sau đây về máy trước khi chúng hết hạn khuyến mãi. Các ứng dụng này đang được giảm giá hoặc miễn phí chỉ trong thời gian ngắn rồi quay trở về mức giá ban đầu.
monday.png

Chào mừng bạn đến với chuyên mục Tải ngay kẻo lỡ của Việt Báo.

Như thường lệ, chúng tôi đánh dấu những ứng dụng và trò chơi hấp dẫn bằng dòng chữ tô đậm để bạn dễ dàng khám phá.

Sau đây là 34 ứng dụng miễn phí tạm thời và 79 ứng dụng đang khuyến mãi giảm giá dành cho bạn.

Miễn phí

Ứng dụng

 1. Video Player - OPlayer $4.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 9 giờ nữa
 2. Handy List $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 3. Sky Light Pro $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 4. UT Promoter - PRO: Get views and subscribers $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 5. One Swipe Notes - Floating Notes - Gesture Notes $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 6. Status Saver $2.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 7. Document Scanner - Scan PDF $2.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 8. Gallery $2.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 9. Image to Text OCR $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 10. 90X Photo Lab Editor Pro $5.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 11. Minerals Guide (+ Identifier) $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 12. SwimE - swim entries, swim times, swim comparison $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Trò chơi

 1. Hook $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 2. klocki $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 3. Defender Battle Premium $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 4. Epic Heroes War - Premium $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 5. Heroes Defender Premium $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 6. Island Heist: 3D offline adventure game $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 7. Offline Tap tap cartoonist - Cartoon999 (VIP) $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 8. Warriors' Market Mayhem VIP : Offline Retro RPG $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 9. Frontier Wars Premium $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 10. Hero Evolution : SP $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 11. Mystic Guardian PV: Old School Action RPG $3.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 12. Shadow of Death: Dark Knight $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 13. Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV $3.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 14. Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 15. LeagueMon VIP - Offline League Monster Defence $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 16. Super Hero Factory Inc Pro $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Square Black - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 9 giờ nữa
 2. Light Green - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 3. Pixel Net - Neon Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 4. Azulox Icon Pack - Dark mode $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 5. Falling Flowers Red - Live Wallpaper $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 6. Paper Ocean Live Wallpaper $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Giảm giá

Ứng dụng

 1. HTTP Redirection Trace $4.49 -> $1.49; Hết hạn sau 9 giờ nữa
 2. Swiftly switch - Pro $4.99 -> $1.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 3. Bimostitch Panorama Pro $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 4. Financial Calculators $2.49 -> $1.11; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 5. Messaging Tesla $2.99 -> $1.49; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 6. Notas U Pro - Agenda for students $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 7. NoteLynX Pro Outliner Mindmap Wiki $2.99 -> $1.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 8. SkySafari 6 Plus $14.99 -> $6.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 9. SkySafari 6 Pro $39.99 -> $19.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 10. SUI File Explorer PRO $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 11. TXD Tool $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 12. 3D Ball Compass $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 13. 3D Galaxy Map PRO $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 14. Custom Formulas $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 15. Moon Calendar Plus $5.49 -> $2.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 16. NFC ReTag PRO $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 17. Screen Master Pro $4.99 -> $2.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 18. VidTrim Pro - Video Editor $3.49 -> $1.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 19. Learn C Programming Tutorial PRO - (NO ADS) $3.00 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 20. Learn Java: PRO by ApkZube (NO ADS) $3.00 -> $1.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 21. Learn Python Programming Tutorial - PRO (No Ads) $3.00 -> $1.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 22. Notes $3.49 -> $2.39; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Trò chơi

 1. Alice Beyond Wonderland $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 2. DRAW CHILLY $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 3. Peace, Death! $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 4. SuperDS64 Pro (LeonDS Emulator) $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 5. The Expanse $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 6. Up and Down: gems $4.49 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 7. WHO IS AWESOME $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 8. 7Days: Offline Mystery Story $4.99 -> $1.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 9. Argo's Choice: Offline Game $6.99 -> $2.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 10. Buff Knight: Offline Idle RPG $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 11. Escape From Crimson Manor $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 12. Murders on Budapest $6.99 -> $2.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 13. Planet Genesis - solar system sandbox $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 14. Point. $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 15. Push Blox $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 16. Slaughter 2: Prison Assault $5.00 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 17. Underworld Office: Offline Mystery Visual Novel $6.99 -> $2.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 18. Cahoots $3.49 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 19. Chess Openings Trainer Pro $5.99 -> $3.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 20. Coffee Roaster $4.49 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 21. G30 - A Memory Maze $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 22. Last Day Survivors ( zombie shooter TDS ) $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 23. Not Exactly A Hero: Interactive Story Game $6.99 -> $2.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 24. The Curse Of Zigoris $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Pix Material Colors Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 2. Pix Material Dark Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 3. Pix - Minimal Black/White Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 4. Black Green - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 5. Blackdiant Green - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 6. Circa - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 7. Circle Dark - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 8. Dark Green - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 9. Nambula Green - Lines Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 10. Nambula Kathleen - Lines Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 11. Nambula Sunflower - Lines Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 12. Olympia Sticker - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 13. Pix Material You Icons $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 14. X Launcher Pro $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 15. Prismatic Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 16. Venus in HD Gyro 3D XLVersion $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 17. Marble Maze Wallpaper Game XL $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 18. Water Touch Pro Parallax Live Wallpaper $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 19. Cracked Screen Gyro 3D PRO Parallax Wallpaper HD $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 20. MiUi 12 Black - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 21. MiUi 12 Dark - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 22. MiUi 12 White - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 23. 3D Square Red Icon Pack Oneplus Style $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 24. Autumn Leaves in HD Gyro 3D XL Parallax Wallpaper $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 25. Elements Live Wallpaper $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 26. Fluid Walls - 4K Liquid Style Wallpapers $1.45 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 27. Nebula Icon Pack $1.45 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 28. Lucent KWGT - Translucence Based Widgets $1.45 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 29. Square Red Icon Pack Oneplus Style $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 30. Wave 3D Live Wallpaper $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 31. Wave Live Wallpaper $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 32. Dark Sensation -Icon Pack BETA $1.99 -> $1.49; Hết hạn sau ? ngày nữa
 33. Iggy-Icon Pack $1.99 -> $1.49; Hết hạn sau ? ngày nữa

Tuấn Anh