Mất thu nhập chính từ 14 ngày trở lên sẽ được hỗ trợ

Tư vấn luật - Ngày đăng : 07:02, 18/11/2021

Bà Dương Thị Thu Thương (xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) bán hàng ăn uống tự do trong chợ, đã nghỉ bán hơn 1 tháng do thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg. Gia đình bà có người là F2, cách ly tại nhà 14 ngày theo quyết định của UBND. Bà Thương hỏi, bà và gia đình có đủ điều kiện nhận hỗ trợ không?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh trả lời vấn đề này như sau:

Thực hiện Khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 và Công văn số 4017/UBND-KT ngày 9/9/2021, đã xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác để hỗ trợ chính sách, trong đó có quy định nghề “buôn bán nhỏ lẻ” để xem xét hỗ trợ chính sách.

Nếu trường hợp của bà Dương Thị Thu Thương nghề “bán hàng ăn uống” là nghề thu nhập chính của bà, bị mất việc làm, mất thu nhập, đang gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 và phải dừng hoạt động theo yêu cầu của UBND tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19 từ 14 ngày trở lên, thì sẽ được hỗ trợ chính sách theo Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh.

Đề nghị bà Dương Thị Thu Thương liên hệ với xã Phương Thạnh, huyện Càng Long để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Chinhphu.vn