Hoá đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh sẽ có đặc thù

Chuyển động Thị trường - Ngày đăng : 12:30, 14/11/2021

Nếu hộ khoán có nhu cầu sử dụng hoá đơn điện tử thường xuyên, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn chuyển đổi sang hình thức nộp thuế theo phương pháp kê khai và đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định.

Ngày 13/11, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân (Tổng cục Thuế) - cho biết, việc áp dụng hoá đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo từng nhóm đối tượng đặc thù sẽ được triển khai theo lộ trình.

Theo đó, mặc dù việc triển khai hoá đơn điện tử sẽ được thực hiện từ trung tuần tháng 11.2021 tại 6 tỉnh, thành phố là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ.

Tuy nhiên, phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ triển khai từ 1.1.2022 (vì Thông tư số 88/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ, cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1.1.2022).

Để triển khai hoá đơn điện tử, các cục thuế trong giai đoạn 1 căn cứ danh sách hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ thông báo đến từng hộ. Trong đó, có nội dung hộ kinh doanh chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thực hiện việc lập, chuyển dữ liệu hoá đơn điện tử đến cơ quan thuế, gửi hoá đơn điện tử cho người mua.

"Trong trường hợp hộ kinh doanh chưa đáp ứng ngay điều kiện để chuyển sang sử dụng hoá đơn điện tử thì phản hồi với cơ quan thuế về việc tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các quy định trước đây. Đồng thời, gửi tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra, kể từ kỳ khai thuế giá trị gia tăng tiếp theo thời điểm nhận thông báo của cơ quan thuế cho đến hết ngày 30.6.2022" - bà Nguyễn Thị Lan Anh nói.

Đối với hộ khoán và một số trường hợp cần hoá đơn điện tử theo từng lần phát sinh, bà Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, nếu hộ khoán có nhu cầu sử dụng hoá đơn điện tử thường xuyên, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn chuyển đổi sang hình thức nộp thuế theo phương pháp kê khai và đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định.

Đáng chú ý, về việc áp dụng hoá đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, bà Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, hiện các cục thuế triển khai giai đoạn 1 đang rà soát, phân tích đối tượng, địa bàn chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng địa phương xây dựng đề án, triển khai kết nối thông tin từ máy tính tiền để quản lý doanh thu bán lẻ của các hộ, cá nhân kinh doanh.

Việc xây dựng đề án sẽ được hoàn thành trong tháng 11.2021. Trên cơ sở đó, các cục thuế sẽ báo cáo Tổng cục Thuế để trình Bộ Tài chính thống nhất với UBND tỉnh, thành phố về phạm vi, quy mô, thí điểm triển khai trước 15.12.2021 để sẵn sàng thực hiện từ 1.1.2022.

"Trong thời gian chưa triển khai đề án, cơ quan thuế hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký và sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định. Cơ quan thuế sẽ hỗ trợ chuyển đổi sang hoá đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền theo lộ trình, áp dụng từ 1.7.2022" - đại diện Tổng cục Thuế cho hay.