Tiền về kho vượt 1,2 triệu tỷ, khó khăn nhưng thu ngân sách vẫn tăng

Thị trường - Ngày đăng : 06:52, 09/11/2021

Thu ngân sách tháng 10 tăng mạnh so với tháng 9 do có nhiều khoản đến kỳ doanh nghiệp phải nộp.

Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy thu ngân sách nhà nước tháng 10 đạt 133,2 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa tăng mạnh đạt 116,3 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 59 nghìn tỷ đồng so với tháng 9.

Lý do, tháng 10 là thời điểm các doanh nghiệp kê khai, nộp các khoản thuế theo chế độ được phép thu theo quý (như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế gia trị gia tăng của doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ đồng phát sinh quý III chuyển nộp trong đầu quý IV).

Đồng thời, trong tháng 10 thực hiện thu vào ngân sách nhà nước khoảng 16 nghìn tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đã hết thời gian được gia hạn.

Tiền về kho vượt 1,2 triệu tỷ, khó khăn nhưng thu ngân sách vẫn tăng
Nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường sau thời gian dài giãn cách.

Lũy kế thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt hơn 1,22 triệu tỷ đồng, bằng 90,9% dự toán, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa đạt chỉ tăng 1,9% so với cùng kỳ, trong khi đó thu từ dầu thô và xuất nhập khẩu tăng khá cao. Thu từ dầu thô đạt 33,3 nghìn tỷ đồng, bằng 143,6% dự toán, tăng 12,5% so cùng kỳ; giá dầu thanh toán bình quân 10 tháng đạt 65,6 USD/thùng, cao hơn 20,6 USD/thùng so với giá dự toán. Còn thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 190,25 nghìn tỷ đồng, đã vượt dự toán 6,6%, tăng 27,7% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 10 đạt 107,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 10 tháng đạt 1,14 triệu tỷ đồng, bằng 68,1% dự toán.

Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối ngân sách nhà nước 10 tháng có thặng dư.

Ước tính đến hết tháng 10/2021, ngân sách nhà nước đã chi 31,55 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch và 19,22 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất 7,94 nghìn tỷ đồng từ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 để mua vắc-xin.

Lương Bằng